1. Dogrusu sana pek cok nimet vermisizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Oyleyse Rabbin icin namaz kil, kurban kes. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Dogrusu adi sani ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster