1. De ki: «Nâsın Rabbine sığınırım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) «Nâsın Melik’ine. Nâsın ilâhına (sığınırım).» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) «Nâsın Melik’ine. Nâsın ilâhına (sığınırım).» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. «O gizlice vesvese verenin şerrinden.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. «Ki O, nâsın göğüslerinde vesvesede bulunur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. «(O vesvese veren) Gerek cinden ve gerek insandan (olsun, hepsinden de Allah’a iltica etmelidir).» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster