1. Nasrullah (Allâh nusreti) ve el Feth (mutlak açıklık - şuur bakışı) geldiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnsanları öbek öbek Allâh’ın dinine girer hâlde gördüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbinin Hamdi olarak tespih et ve O’ndan mağfiret dile! Muhakkak ki O, Tevvab’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster