1. Ebu Leheb’in elleri kurusun... Kurudu da! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ne zenginliği ve ne de kazandığı ona fayda vermedi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Alevli bir ateşe maruz kalacaktır (o)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onun karısı da... Odun hamalı olarak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Boynunda hurma lifinden bir ip olduğu hâlde! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster