سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
Suratün enzelnaha ve feradnaha ve enzelna fıha ayatim beyyinatil lealleküm tezekkerun
Kelime
Anlamı
Kökü
سُورَةٌ
bir suredir
أَنْزَلْنَاهَا
bu indirdiğimiz
وَفَرَضْنَاهَا
ve farz kıldığımız
وَأَنْزَلْنَا
ve indirdik
فِيهَا
onda
ايَاتٍ
ayetler
بَيِّنَاتٍ
açık açık
لَعَلَّكُمْ
belki
تَذَكَّرُونَ
düşünüp öğüt alırsınız

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Bir sûredir ki onu indirdik ve hükümlerini farzettik ve anıp ibret alın diye onda nice apaçık deliller de gösterdik.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Bu, bizim indirdiğimiz, (hükümlerini) farz kıldığımız bir suredir. Belki öğüt alırsınız diye içinde apaçık ayetler indirdik.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (Bu) Bizim inzâl ettiğimiz ve (hükümlerini üzerinize) farz kıldığımız bir sûredir. Belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda açık seçik âyetler indirdik.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  (Bu) inzâl ettiğimiz ve (hükmünü) gerekli kıldığımız bir sûredir... Tezekkür etmeniz (hatırlayıp düşünmeniz) için onda apaçık işaretler inzâl ettik.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Bu, bizim indirdiğimiz, (hükümlerini) farz kıldığımız bir suredir. Belki öğüt alırsınız diye içinde apaçık ayetler indirdik.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  (Bu,) İndirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir sûredir. İçinde, umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz diye apaçık ayetler indirdik.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bu, bir sûredir ki, onu indirdik ve onda helâl ile haramı beyan ettik. İçinde apaçık ayetler (deliller) gösterdik. Olur ki, öğüt alır haramdan sakınırsınız.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Bu, hükümlerini farz kılarak indirdiğimiz bir sûredir. Bu sûrede düşünüp öğüt alasınız diye apaçık deliller de indirdik.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Bu, indirip, hukumlerini kesinlestirdigimiz suredir. Ogut alasiniz diye onda apacik ayetler indirdik.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Bu bir sûredir ki, onu indirdik ve (hükümlerini) farz kıldık. İçinde açık-seçik âyetleri, düşünüp öğüt alasınız diye indirdik.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (Bu sure) bizim indirdiğimiz ve (hükümlerinin tatbikini) farz kıldığımız bir suredir. Öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Bu, bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir sûredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık âyetler indirdik.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (Bu) Bizim inzâl ettiğimiz ve (hükümlerini üzerinize) farz kıldığımız bir sûredir. Belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda açık seçik âyetler indirdik.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Bu, indirerek yasa olarak yayımladığımız bir sure olup öğüt alasınız diye içine apaçık ayetler yerleştirdik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  (İşte bu âyetler) bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini üzerinize) farz kıldığımız bir sûredir. Belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda açık açık âyetler indirdik.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Bu indirip hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  (Bu,) İndirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir suredir. İçinde umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz diye apaçık ayetler indirdik.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Bizim inzâl ettiğimiz ve farz kıldığımız bir sûredir. Belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda açık seçik âyetler indirdik.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Bu), indirdiğimiz ve (hükümlerinin tatbıykını) farz kıldığımız bir sûredir. Onda açık açık âyetler indirdik. Tâki iyice belleyib ibret alasınız.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Bu) bir sûredir ki, onu indirdik ve onu(n hükümlerini) farz kıldık; ve onda apaçık âyetler indirdik. Tâ ki siz ibret alasınız!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Bir sure. Onu indirdik ve farz kıldık. Onda apaçık ayetler indirdik ki düşünüp öğüt alasınız.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Bir sure indirdik ki, o sureden (insanları) sorumlu tuttuk ve düşünesiniz diye de açık anlaşılır ayetler halinde indirdik.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  (Bu), Bizim indirdiğimiz ve (bazı âyetlerini) farz kıldığımız bir suredir. Ve onun içinde delillerle açıklanmış âyetler indirdik. Umulur ki, böylece tezekkür edersiniz.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  (Bu,) İndirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir suredir; içinde hatırlayıp kendinize gelirsiniz diye apaçık ayetler indirdik.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Yücelerden indirdiğimiz, açık ve kesin hükümlerle vaz’ettiğimiz bir suredir bu; bu (sure)de (de) apaçık mesajlar indirdik ki belki ders alır da aklınızda tutarsınız.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bu, Bizim indirdiğimiz, kesin ve ayrıntılı hükümleri açıkladığımız bir suredir; ve Biz onda hakikatin apaçık belgesi olan ayetler indirdik ki, sorumluluğunuzu hatırlayasınız.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Bu bir sûredir ki, bunu indirdik ve bunu farz kıldık ve bunda açık açık âyetler indirdik. Gerektir ki, düşünesiniz.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Bu, indirdiğimiz ve içindeki hükümleri farz kıldığımız bir sûredir. Belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda apaçık âyetler indirdik.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bu, bizim İNDİRDİĞİMİZ; uygulanmasını önerdiğimiz ve bağıntılı (yapılmasını şartlara bağladığımız) hükümleri olan apaçık bir Sûredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Bu indirip hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Bu, indirdiğimiz ve uygulanmasını gerekli kıldığımız bir sûredir. İyice belleyip dersinizi alırsınız diye onun içinde açık seçik âyetler indirdik.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Bu indirdiğimiz ve uygulanmasını farz kıldığımız bir sûredir. Düşünüp öğüt almanız için onda açık açık âyetler indirdik.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Bir sûre ki onu indirip, farz kıldık. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  (Bu,) İndirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir suredir; içinde umulur ki, öğüt alıp düşünürsünüz diye apaçık ayetler indirdik.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Bir suredir, indirdik onu; farz kıldık onu... Ve içinde açık seçik ayetler indirdik ki, düşünüp ders alabilesiniz.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  A sura which We have sent down and which We have ordained in it have We sent down Clear Signs, in order that ye may receive admonition.