وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ
Ve lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu ve ennellahe tevvabün hakım
Kelime
Anlamı
Kökü
وَلَوْلَا
ya olmasaydı
فَضْلُ
lutfu
اللَّهِ
Allah’ın
عَلَيْكُمْ
size
وَرَحْمَتُهُ
ve rahmeti
وَأَنَّ
ve şüphesiz
اللَّهَ
Allah
تَوَّابٌ
tevbeleri çok kabul edendir
حَكِيمٌ
hikmet sahibidir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Allah’ın, size lütfü ve rahmeti olmasaydı ve şüphesiz bir sûrette Allah, tövbeleri kabûl etmeseydi, hüküm ve hikmet sâhibi bulunmasaydı ne yapardınız?

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ya Allah’ın size olan rahmeti ve iyiliği olmasaydı, durumunuz ne olurdu. Dikkat edin! Allah tevbeleri çokca kabul eden ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Ya Allah’ın size bol lütfu ve merhameti bulunmasaydı ve Allah, tevbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı (haliniz nice olurdu)!

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Ya üzerinizde Allâh’ın fazlı ve O’nun rahmeti olmasaydı ve Allâh muhakkak Tevvab ve Hakiym olmasaydı!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Allah’ın size lütfu ve rahmeti olmasaydı ve Allah tevbeleri çok kabul eden, hikmet sahibi olmasaydı (haliniz ne olurdu)?

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Eğer Allah’ın sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı ve Allah gerçekten tevbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı (ne yapardınız)?

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Eğer Allah’ın üzerine ihsanı ve rahmeti olmasaydı ve Allah tevbeleri kabul eden hikmet sahibi olmasaydı, sizi rüsvay ve perişan ederdi.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Allah`ın size yönelik lütfu ve rahmeti olmasaydı ve Allah, tövbeleri çok kabul eden bir hikmet sahibi olmasaydı, ne yapardınız?

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Allah’in size nimet ve rahmeti bulunmasa ve Allah tevbeleri kabul eden ve Hakim olmasaydi suclunun hemen cezasini verirdi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Eğer Allah’ın size olan fazl-u rahmeti olmasaydı, (durumunuz ne olurdu ?) ve şüphesiz ki Allah tevbeyi çokça kabul eden yegâne hikmet sahibidir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Eğer Allah`ın sizin üzerinizde lütfu ve merhameti bulunmasaydı ve Allah tevbeleri çok kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı (ne yapardınız)?

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, hâliniz nice olurdu?

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Ya Allah’ın size bol lütfu ve merhameti bulunmasaydı ve Allah, tevbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı (haliniz nice olurdu)!

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  ALLAH size bağışı ve merhametiyle davranmasaydı, ALLAH Tövbeleri Kabul Eden ve Bilge olmasaydı…

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Ya Allah’ın size bol lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tevbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı (haliniz nice olurdu.)?

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Eğer Allah’ın size yönelik lütfu ve merhameti olmasaydı, eğer O tövbelerin kabul edicisi ve hikmet sahibi olmasaydı, acaba haliniz ne olurdu?

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Eğer Tanrı’nın sizin üzerinizde fazl ve rahmeti olmasaydı ve Tanrı gerçekten tevbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı (ne yapardınız)?

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ya Allah’ın size bol lütfu ve merhameti

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Ya üzerinizde Allahın fazl-u rahmeti olmasaydı, ya hakıykat Allah tevbeleri kabul eden yegâne hüküm ve hikmet saahibi olmasaydı (haaliniz neye varırdı)?

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Hâlbuki üzerinizde Allah`ın ihsânı ve rahmeti (olmasaydı) ve şübhesiz ki Allah, Tevvâb (tevbeleri çok kabûl eden), Hakîm (her işi hikmetli olan) olmasaydı (hâliniz nice olurdu)!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ya üzerlerinizde Allah’ın fazl-u rahmeti olmasaydı? Ve gerçekten Allah; Tevvab, Hakim olmasaydı?

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah’ın sizin üzerinize lütfu ve rahmeti olmasaydı (birbirinize düşerdiniz). Şüphesiz ki Allah tövbe edenlere ceza vermekten vaz geçen ve her şeye adaletle hüküm verendir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve eğer sizin üzerinize Allah’ın fazlı ve rahmeti olmasaydı (cezaya uğrardınız). Ve muhakkak ki; Allah, tövbeleri kabul eden ve Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Eğer Allah’ın sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı (toplum olarak yıkıma uğrardınız). Şüphesiz Allah tevbeleri kabul eden, hikmet sahibi olandır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ya Allah’ın üzerinizdeki fazlı ve rahmeti olmasaydı! (Ya) Allah hikmet ve adaletle hükmeden bir tevbe kabul edicisi olmasaydı..!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  (Düşünsenize bir), ya Allah`ın üzerinizdeki fazlı ve rahmeti olmasaydı? İyi ki Allah, kendisine yönelenlerin tevbesini tekrar tekrar kabul edendir, üstün hikmet sahibidir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve eğer üzerinize Allah’ın fazlı ve rahmeti olmasa idi (haliniz ne olurdu?) ve şüphe yok ki, Allah Teâlâ tevbeleri kabul edicidir, hakîmdir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Allah’ın size lütuf ve merhameti bulunmasaydı ve Allah tevbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı! (Suçlunun hemen cezâsını verirdi).

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu?

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Eğer Allah’ın size yönelik lütfu ve merhameti olmasaydı, eğer O tövbelerin kabul edicisi ve hikmet sahibi olmasaydı, acaba haliniz ne olurdu?

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Allah’ın sizin hakkınızda lütuf ve merhameti olmasaydı, eğer O Allah, tövbeleri kabul buyuran, yaptığı her iş, verdiği her hüküm hikmetli olan bir zat olmasaydı, müstahak olduğunuz bütün cezaları hemen verir, sizi perişan ederdi.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Ya Allâh’ın size lutfu ve rahmeti olmasaydı ve Allâh, tevbeleri çok kabul eden ve hikmet sâhibi olmasaydı (ne yapardınız)?

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Ya üzerinizde Allah’ın lütfu ve rahmeti olmasaydı? Allah tevbeleri kabul edendir, hakimdir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Eğer Allah’ın sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı ve Allah gerçekten tevbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı (ne yapardınız) ?

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Allah’ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı neylerdiniz! Ve hiç kuşku yok Allah Tevvâb’dır, Hakîm’dir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  If it were not for Allah´s grace and mercy on you, and that Allah is Oft-Returning, full of Wisdom,- (Ye would be ruined indeed).