1. Yeryüzü şiddetli bir depremle sarsılınca Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ve yeryüzü bağrındaki ağırlıkları yani hazineleri, madenleri, ölüleri dışarı çıkardığında Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ve insan yeryüzüne de ne oluyor dediği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İşte o gün yeryüzü bütün haberlerini ortaya dökecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Çünkü Rabbin ona öylece vahyetmiş ve bildirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün bütün insanlar geçmişteki yaptıkları tüm işleri kendilerine gösterilmesi için ayrı ayrı guruplar halinde Rablerinin huzuruna gelecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Artık kim zerre kadar iyilik yapmışsa, karşılığını görecek Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ve kim de zerre kadar kötülük yapmışsa, onun karşılığını görecektir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster