1. Yer, o (son) müthiş sarsıntı ile sarsıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ve yeryüzü ağırlıklarını attı(ğında), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ve insan: "Ona ne oluyor?" diye bağırdı(ğında), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. o Gün yer, bütün haberlerini ortaya dökecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Rabbinin vahyettiği şekilde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O Gün bütün insanlar, (geçmiş) fiillerini görmek üzere biri öbüründen ayrılmış olarak ortaya çıkacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve kim zerre kadar iyilik yapmışsa, onu(n karşılığını) görecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu(n karşılığını) görecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster