1. Yer, o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yer, ağırlıklarını dışa atıp çıkardığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve insan: «buna ne oluyor?» dediği zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O gün (yer), haberlerini anlatacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Çünkü senin Rabbin, ona vahyetmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onu görür; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kim de zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, o da onu görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster