1. (Ey muhatab!) de ki: "sığınırım ben (yokluk gecesini) yararak varlığı çıkaran sabahın Rabbine: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O`nun yarattığı her şeyin şerrinden! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve (aklı-iradeyi) bastırdığı zaman zehirli-zifiri bir (cehalet) karanlığının şerrinden! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve düğümlere üfleyenin şerrinden! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve haset ettiğinde hasetçinin şerrinden! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster