فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ
Fecealehüm keasfin me’kul
Kelime
Anlamı
Kökü
فَجَعَلَهُمْ
nihayet onları yaptı
كَعَصْفٍ
ekin yaprağı gibi
مَأْكُولٍ
yenmiş

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Onlar da içi boş ekin saplarına, kırılıp ezilmiş samanlara döndüler.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Sonunda onları içi yenmiş, kırılıp ezilmiş ekin yaprağı gibi yapıverdi.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Nihayet onları yenmiş ekin yaprağı gibi kıldı.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Sonuçta onları yenik ekin yaprağı gibi yaptı.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Sonunda onları, yenik ekin yaprağı gibi kıldı.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Derken Rabbin, onları (kurtlar tarafından kemirilib doğranan) yenik ekin yaprakları haline getirdi.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Sonunda onları, kurtçuk tarafından yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Sonunda onlari, yenilmis ekin gibi yapti.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Onları yenik ekin çöpüne benzetti.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Ve nihayet (bu kuşların attığı taşlarla) onları yenmiş (delik deşik olmuş) ekin yaprakları hâline getirdi.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (3-5) Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları hâline getirdi.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Ve böylece onları yenmiş ekin gibi perişan etmişti.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Ve onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Nihayet onları yenik ekin yaprağı gibi yapıverdi.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Sonunda onları, yenik ekin yaprağı gibi kıldı.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Sonunda onları yenik ekin gibi yapıverdi.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Derken (Allah) onları yenik ekin yaprağı gibi yapıverdi.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Nihâyet onları yenmiş ekin yaprağı gibi yapıverdi!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Nihayet onları, yenik ekin yaprağı gibi yapıverdi.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Sonra Rabbin onları, yenilmiş bitki çöplerine çevirdi.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptılar.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ve onları yalnız sap dipleri kalasıya yenmiş bir ekin tarlasına benzettiler.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Derken (Rabbin) onları, yenil(erek delik deşik edil)miş yapraklara benzetti.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Artık onları yenilmiş ekin yaprağı gibi kıldı.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Sonunda onları yenilmiş ekin gibi paramparça yaptı.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Sonunda, onlar içleri yenmiş bitki kabukları gibi oldular.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Nihayet onları yenik ekin yaprağı gibi yapıverdi.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Derken onları kurt yeniği ekin yaprağına çeviriverdi.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Nihâyet onları, kurt yeniği ekin yaprağı gibi yaptı.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Onları yenilmiş ekin gibi yaptı.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Sonunda onları, yenik ekin yaprağı gibi kıldı.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Nihayet, onları yenik ekin yaprağına çevirdi.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Then did He make them like an empty field of stalks and straw, (of which the corn) has been eaten up.