1. Ey iman edenler! Allah`ın ve Peygamberinin önüne geçmeyiniz. Allah`a saygı duyunuz. Şüphesiz ki Allah, işitendir; bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey inananlar! Seslerinizi, Peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyiniz. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygambere yüksek sesle bağırmayınız. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah, Peygamber`in yanında seslerini kısanların kalplerini takvâ ile imtihan etmiştir. Onlar için af ve büyük bir ödül vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sana odaların arkasından bağıranların çoğu, aklı ermez kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Eğer onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok affedicidir; çok merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey inananlar! Eğer bir fâsık/yalan haber taşıyan size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırınız. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de, sonra yaptıklarınıza pişman olursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biliniz ki, aranızda Allah`ın peygamberi vardır. Şâyet o, birçok işte size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size imanı sevdirdi ve onu gönüllerinize çekici kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin gösterdi. İşte, doğru yolda olanlar bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah, bunu katından bir lütuf ve nimet olarak yapmıştır. Allah her şeyi bilir ve her işinde hikmet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Müminlerden iki grup birbiriyle savaşırlarsa, aralarını düzeltiniz. Şâyet biri ötekine saldırırsa, Allah`ın emrine dönünceye kadar, saldıran tarafla savaşınız. Eğer dönerlerse, artık aralarını adaletle düzeltiniz ve adaletli davranınız. Şüphesiz Allah, âdil davrananları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltiniz ve Allah`a saygı duyunuz ki merhamet olunasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ey iman edenler! Hiçbir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Olur ki alay edilenler, onlardan daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar, kendilerinden daha iyi olabilirler. Birbirinizi ayıplamayınız. Birbirinize kötü lakaplar takmayınız. İmandan sonra, fâsık diye anılmak ne kötüdür! Kim tövbe etmezse işte onlar zâlimlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ey iman edenler! Zandan çok sakınınız. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin ayıplarını araştırmayınız. Birbirinizin arkasından gıybet etmeyiniz. Sizden biri, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bakın, bundan tiksindiniz. Allah`a saygı duyunuz. Şüphesiz Allah tövbeleri kabul edendir; merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizi tanıyıp kaynaşasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah katında en üstün olanınız, Allah`a en çok saygı duyanınızdır. Allah her şeyi bilendir; her şeyden haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. “Siz iman etmediniz, ama ‘boyun eğdik` deyiniz. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah`a ve Peygamberine itaat ederseniz, Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez.” Çünkü Allah, affedicidir; merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Gerçek müminler, Allah`a ve Peygamberine inanan, sonra şüphe etmeyen ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerdir. İşte sözünde duranlar onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. “Dininizi Allah`a mı öğretiyorsunuz? Allah, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Allah her şeyi bilmektedir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. “Müslüman olmanızı benim başıma kakmayınız. Tersine, eğer gerçekten inanmışsanız, sizi imana ilettiği için Allah, başınıza kaksa yeridir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster