1. Kâf. Şerefli Kur`ân`a andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. “Bu şaşılacak bir şeydir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. “Biz, ölüp toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu, akla uzak bir dönüştür.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şüphesiz biz, toprağın onlardan neyi eksilttiğini biliriz. Katımızda her şeyi saklayan bir kitap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Doğrusu onlar, hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Şimdi onlar şaşırmış bir haldedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Üstlerindeki göğü nasıl bina ettiğimize, onu nasıl süslediğimize ve onda hiçbir çatlağın olmadığına bakmazlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yine, yeryüzünü nasıl döşediğimize, oraya sabit dağlar yerleştirdiğimize ve orada her çeşit bitkileri bitirdiğimize bakmazlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bunları, yönelen her kul için bir aydınlatma ve öğüt yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gökten bereketli bir su indirip, onunla bahçeler ve biçilecek ekinler bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-11) Yarattıklarımıza rızık olarak salkımları birbirine geçmiş yüksek hurma ağaçlarını da onlar için yarattık. O su ile ölü toprağa can verdik. Kabirden çıkış da işte böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-11) Yarattıklarımıza rızık olarak salkımları birbirine geçmiş yüksek hurma ağaçlarını da onlar için yarattık. O su ile ölü toprağa can verdik. Kabirden çıkış da işte böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-14) Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı ve Semûd da yalanlamıştı. ‘Âd ve Firavun ile Lût`un kardeşleri de yalanladılar. Eyke halkı ve Tübba‘ kavmi de. Hepsi peygamberleri yalanladılar da, onları uyardığım şey başlarına geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-14) Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı ve Semûd da yalanlamıştı. ‘Âd ve Firavun ile Lût`un kardeşleri de yalanladılar. Eyke halkı ve Tübba‘ kavmi de. Hepsi peygamberleri yalanladılar da, onları uyardığım şey başlarına geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (12-14) Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı ve Semûd da yalanlamıştı. ‘Âd ve Firavun ile Lût`un kardeşleri de yalanladılar. Eyke halkı ve Tübba‘ kavmi de. Hepsi peygamberleri yalanladılar da, onları uyardığım şey başlarına geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İlk yaratmada âcizlik mi gösterdik? Hayır; onlar, yeni bir yaratma hususunda şüphe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun insanı biz yarattık. Nefsinin ona neler fısıldadığını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İki melek onun sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelecek, “İşte ey insan! Bu, senin öteden beri kaçtığın şeydir” denecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sûr`a üfürülür, işte bu, geleceği vaad edilen gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Herkes, yanında bir götüren ve tanıkla gelecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. “Andolsun, sen bunu görmezden gelmiştin. Derhal senin perdeni kaldıracağız. Bugün senin gözün çok keskindir” denecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. “İşte yanımdaki hazır.” Siz iki melek! “Tüm nankörleri, inatçıları cehenneme atın! Her türlü hayra bütün gücüyle engel olanı, saldırgan şüphecileri de atın. Allah ile beraber başka tanrı kabul edenleri, haydi, böylelerini şiddetli azaba atın.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. “İşte yanımdaki hazır.” Siz iki melek! “Tüm nankörleri, inatçıları cehenneme atın! Her türlü hayra bütün gücüyle engel olanı, saldırgan şüphecileri de atın. Allah ile beraber başka tanrı kabul edenleri, haydi, böylelerini şiddetli azaba atın.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. “İşte yanımdaki hazır.” Siz iki melek! “Tüm nankörleri, inatçıları cehenneme atın! Her türlü hayra bütün gücüyle engel olanı, saldırgan şüphecileri de atın. Allah ile beraber başka tanrı kabul edenleri, haydi, böylelerini şiddetli azaba atın.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. “İşte yanımdaki hazır.” Siz iki melek! “Tüm nankörleri, inatçıları cehenneme atın! Her türlü hayra bütün gücüyle engel olanı, saldırgan şüphecileri de atın. Allah ile beraber başka tanrı kabul edenleri, haydi, böylelerini şiddetli azaba atın.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. “Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Onun kendisi, dönüşü olmayan bir sapıklık içindeydi.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (28-29) Allah, “Huzurumda tartışmayın. Ben önceden sizi uyarmıştım. Katımda söz değiştirilmez. Ben kullarıma asla haksızlık etmem” diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (28-29) Allah, “Huzurumda tartışmayın. Ben önceden sizi uyarmıştım. Katımda söz değiştirilmez. Ben kullarıma asla haksızlık etmem” diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün, cehenneme “Doldun mu?” deriz. O da, “Daha var mı?” der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Cennet de, takvâ sahiplerine uzak olmayarak iyice yaklaştırılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Size, hatasından dönen ve verdiği sözü tutan herkese, vaad edilen budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Görmediği halde Rahmân`a saygı duyan ve yönelmiş bir kalple gelen herkese mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Oraya esenlikle giriniz. İşte bu, süreli yaşamın başladığı gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Diledikleri her şey orada vardır. Katımızda dahası da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Biz onlardan önce, kendilerinden daha güçlü olan, diyar diyar dolaşan nice nesilleri helâk ettik. Kurtuluş var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Şüphesiz ki bunda, aklı olan veya hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde/evrede/dönemde yarattık, bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onların dediklerine sabret! Güneşin doğumundan önce ve batışından önce Rabbini hamd ile teşbih et/namaz kıl! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da O`nu an! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Seslenenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün insanlar bu sesi gerçekten işiteceklerdir. İşte bu, çıkış günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş ancak bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O gün yer, onlardan dolayı yarılır da onlar hızla oradan çıkarlar. İşte bu, bize kolay gelen bir toplanmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O halde onların ne dediklerini en iyi biz biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Sen, benim tehdidimden korkanlara Kur`ân ile öğüt ver! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster