مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ
Mennaıl lil hayri mu’teim murib
Kelime
Anlamı
Kökü
مَنَّاعٍ
engel olan
لِلْخَيْرِ
hayra
مُعْتَدٍ
saldırgan
مُرِيبٍ
şüpheciyi

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Hayrı tamâmıyla meneden zâlim şüpheciyi.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  hayra engel olan saldırgan şüpheciyi.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Hayra bütün gücüyle engel olanı, azgın şüpheciyi

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "O her hayrı (Hakkanî olanı) engelleyen, şüpheciyi."

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Hayra engel olan saldırgan şüpheciyi.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Hayra engel olan, saldırgan şüpheciyi,

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Hayra engel olanı, şüpheci zalimi...

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “İşte yanımdaki hazır.” Siz iki melek! “Tüm nankörleri, inatçıları cehenneme atın! Her türlü hayra bütün gücüyle engel olanı, saldırgan şüphecileri de atın. Allah ile beraber başka tanrı kabul edenleri, haydi, böylelerini şiddetli azaba atın.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (24-26) Allah: «Ey surucu ve sahit! Her inatci inkarciyi, iyiliklere boyuna engel olan, mutecaviz, supheye dusuren, Allah’in yaninda baska tanri benimseyen kisiyi cehenneme atin, onu cetin bir azaba sokun» buyurur.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (24-25-26) Atın Cehennem’e her inâdçı nankör kâfiri, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi; Allah ile beraber başka tanrı edineni atın şiddetli azaba.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (24-26) (Bunun üzerine Allah:) “Atın, cehenneme bütün inatçı hakikat düşmanlarını! Hayra engel olanları, günahkâr saldırganları (ve insanlar arasında) güvensizlik ve şüphe yayanları atın cehenneme! Allah ile beraber, başka (sahte) ilahlar edinen (onların emir ve direktiflerine göre hayatını tanzim eden) o kimseyi atın şiddetli azabın içine!”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (24-25) (Allah, şöyle der:) "Atın cehenneme, (hakka karşı) inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kâfiri!"

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (23-26) Yanındaki arkadaşı: İşte yanımdaki hazır, der. (İki meleğe şu emir verilir:) Haydi ikiniz her inatçı kâfiri, hayra bütün gücüyle engel olanı, azgın şüpheciyi cehenneme atın; Allah ile beraber başka ilâh edineni, şiddetli azaba birlikte atın!

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  İyiliği engelleyen, azgın, kuşkucuyu…

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  İyiliklere (sürekli) engel olan, saldırgan, şüpheciyi.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Hayra engel olan, saldırgan şüpheciyi.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Hayra engel olan, saldırgan şüpheciyi.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Hayra engel olan, saldırgan şüpheciyi,"

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (24-25) (Ey iki melek, hakka karşı) alabildiğine inâdeden, hayra bütün hızıyle engel olan, zaalim, şübheci her nankörü atın cehenneme!

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  `Hayra mâni` olanı, zâlimi, şübheciyi!`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Hayra bütün hızıyla engel olan azgın şüpheciyi.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  "Hayra engel olan aşırı gitmiş şüpheciyi (atın ateşe). "

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  "Hayra mani olan, haddi aşan, şüphe eden …"

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Hayra engel olan saldırgan şüpheciyi."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  "Bu (her) hayra engel olanları, günahkar saldırganları (ve insanlar arasında) güvensizlik ve şüphe yayanları,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  her hayra engel olanları, her haddini bilmez saldırganı, her kuşku ve fesat yayanı,

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (24-25) (Ve emrolunur ki:) «Cehenneme atınız, her kâfir inatçı olanı. Hayrı men etmeye çalışanı, mütecâviz olanı, şekk içinde bulunanı.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Hayra, iyiliklere bütün hızıyla engel olan azgın zalim şüpheciyi!"

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Hayra engel olan saldırgan her şüpheciyi.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Hayra engel olan, saldırgan şüpheciyi.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (24-26) Allah muhafızla şahide veya cehennem görevlisi iki meleğe: "Atın! buyuracak, atın cehenneme, her nankör, inatçı kâfiri! Hayra mani olan, haddi aşıp azan, şüpheye dalanı! Allah’ın yanı sıra başka bir tanrı benimseyeni! Atın onu o çetin azaba!"

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Hayra engel olan, saldırgan, şüpheciyi."

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Hayra engel olan saldırgan, şüpheciyi...

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Hayra engel olan saldırgan şüpheciyi;

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Durmadan hayrı engelleyeni, azgını, işkilciyi...

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  "Who forbade what was good, transgressed all bounds, cast doubts and suspicions;