1. Kaf. Azamet sahibi Kur’an’a andolsun (ki sen peygamberlerdensin). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hayır, onlara kendilerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar da o kâfirler, "Bu (diriliş) şaşılacak bir şey!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (yeniden diriltilecekmişiz)? Bu uzak (ve de olmayacak) bir dönüş!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğrusu biz, yerin onlardan ne eksilttiğini (kimlerin öldüğünü) biliriz. Katımızda (bütün bunları) saklayıp koruyan bir kitap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayır, hak kendilerine gelince yalanladılar. Şimdi onlar derin bir ıstırap içinde bulunuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina ettik ve onu nasıl da süsledik? Onun hiç bir çatlağı yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yeri de (nasıl) döşeyip yaydık? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda iç açıcı her çiftten (nice bitkiler) bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Bunlar,) İçten Allah’a yönelen her kul için bir basiretli kılış ve hatırlatmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve gökten mübarek (bereket ve rahmet yüklü) su indirdik; böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve birbiri üstünde dizilmiş tomurcuk yüklü yüksek hurma ağaçları da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kullara rızık olmak üzere. Ve onunla (o suyla) ölü bir şehri dirilttik. İşte (ölümden sonra) dirilip çıkarılma da böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud (kavmi) de yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ad, Firavun ve Lut’un kardeşleri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eykeliler ve Tubba kavmi de yalanladı. Bunların hepsi (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar. Bu yüzden tehdidim (azabım onlara) hak oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yoksa biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır, onlar karmaşık bir hata içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Şüphesiz insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu da biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onun sağında ve solunda oturan iki alıcı (yazıcı melekler), alırlarken (yazarlarken). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O, söz olarak (herhangi bir şey) söylemeyiversin, mutlaka yanında hazır bir gözetleyici vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir. (Ey insan!) İşte bu senin öteden beri korkup uzaklaştığın şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sur’a üfürülür. İşte bu, tehdidin (gerçekleştiği) gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Artık) Her bir nefis, yanında bir sürücü ve bir şahit ile gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Şüphesiz sen bundan bir gaflet içindeydin; işte biz de senin üzerindeki örtüyü açıp kaldırdık. Artık bugün görüş gücün oldukça keskindir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onun yakını olan (günahları yazan melek) der ki: "İşte bu (günah), yanımda hazır durumda olan şey." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Allah şöyle buyurur:) "Cehenneme atın, son derece inatçı olan her kâfiri!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Hayra engel olan saldırgan şüpheciyi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "O, Allah’la beraber başka bir ilah edinmişti. Artık ikiniz (sürücü ve şahit melekler), onu en şiddetli olan azabın içine atın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Arkadaşı (şeytan) dedi ki: "Rabbimiz, onu ben azdırmadım; fakat kendisi uzak bir sapıklık içinde idi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Allah buyurur:) "Benim huzurumda çekişip durmayın. Ben size daha önce kesin bir uyarı göndermiştim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Huzurumda söz değişikliğe uğratılmaz ve ben kullara zulmedici değilim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün cehenneme, "Doldun mu?" deriz. O da, "Daha fazlası var mı?" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Cennet de takva sahiplerine yaklaştırılır. Zaten uzak değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İşte size vaat edilen budur! (Bu vaat edilen şeyler) Allah’a dönen ve O’nun buyruklarını koruyan kimse içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Görmeden rahmân’dan korkanlara ve yönelmiş bir kalp ile gelen kimselere mahsustur... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Ona (cennete) esenlikle girin. Bu, ebedilik günüdür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orda diledikleri her şey onlarındır; katımızda daha fazlası da var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Biz, onlardan önce kendilerinden daha güçlü olan, diyar diyar dolaşan nice nesilleri helâk etmişizdir. (Azaptan) Kurtuluş yolu var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hiç şüphesiz bunda, kalbi olan ya da bir şahit (hazır) bulunup kulak veren kimse için elbette bir uyarı ve hatırlatma vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Şüphesiz biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık; bize hiç bir yorgunluk da dokunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Öyleyse sen, onların dediklerine karşılık sabret ve Rabbini güneşin doğuşundan önce ve batışından önce hamd ile tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Gecenin bir bölümünde ve secdelerin (namazların) arkasında da O’nu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Çağırıcının, yakın bir yerden çağrıda bulunacağı günü dinle (bekle). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün, o çığlığı bir gerçek (hak) olarak işitirler. İşte o, (dirilip kabirlerden) çıkış günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şüphesiz dirilten ve öldüren biziz, biz ve dönüş de bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O gün yer yarılır, insanlar (kabirlerinden) çabucak çıkarlar. İşte bu, bize göre kolay bir toplamadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz onların neler söylemekte olduklarını daha iyi biliriz ve sen onların üzerinde bir zorlayıcı da değilsin; o halde benim kesin tehdidimden korkanlara Kur’an ile öğüt ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster