قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ۖ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ
Kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve ındena kitabun hafıyz
Kelime
Anlamı
Kökü
قَدْ
andolsun
عَلِمْنَا
biz bilmişizdir
مَا
ne
تَنْقُصُ
eksilttiğini
الْأَرْضُ
yerin
مِنْهُمْ
onlardan
وَعِنْدَنَا
ve yanımızda vardır
كِتَابٌ
bir Kitap
حَفِيظٌ
(her şeyi) zapteden

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Gerçekten de yeryüzü, onlardan neyi eksiltir, biliriz biz ve katımızdadır her şeyi koruyan ve zapteden kitap.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Biz toprağın onların bedenlerinden neyi çürütüp yok ettiğini iyi biliriz. Çünkü katımızda, herşeyi zapteden ve koruyan bir kitap vardır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Biz, toprağın onlardan neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Arzın onlardan noksanlaştırdığı şeyi (yaşlılığın eksilttiklerini) gerçekten bilmişizdir... Kitab-ı Hafiyz (koruyup kayıt eden kitap = memory) indîmizdedir (varlığın ruhunda).

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Biz yerin onlardan ne eksilttiğini bilmişizdir. Katımızda da (her şeyi) saklayan bir kitap vardır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Doğrusu Biz, yerin onlardan ne eksilttiğini bilmişizdir. Katımız’da (bütün bunları) saklayıp-koruyan bir kitap vardır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Muhakkak ki biz, toprak, onların bedenlerinden neleri yeyip eksilttiğini bilmişizdir. Bizim katımızda (her şeyi) tesbit eden bir kitab (Levh-i Mahfûz) vardır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Şüphesiz biz, toprağın onlardan neyi eksilttiğini biliriz. Katımızda her şeyi saklayan bir kitap vardır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Onlardan kimlerin olup topraga karistigini biliyoruz. Katimizda her seyi unutulmaktan koruyan bir kitap vardir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (4-5) Biz, muhakkak yerin onlardan neyin (çürütüp) eksilttiğini biliriz. Yanımızda (her şeyin yazılı bulunduğu) muhafazalı bir kitap vardır. Hayır, onlar hakk kendilerine gelince yalanladılar. Bu bakımdan onlar, kararsızlık ve perişanlık içindedirler.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Şüphesiz biz, toprağın onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda (o bilgileri ve her şeyi) koruyan bir kitap (sicil) vardır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Şüphesiz biz, toprağın; onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda (o bilgileri) koruyan bir kitap vardır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Biz, toprağın onlardan neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Yeryüzünün onlardan kimi alıp götürdüğünü bilmişizdir. Yanımızda koruyan bir kayıt vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Fakat biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini elbette biliyoruz. Yanımızda herşeyi kaydedip muhafaza eden bir kitap vardır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Doğrusu biz, yerin onlardan ne eksilttiğini bilmişizdir. Katımızda (bütün bunları) saklayıp koruyan bir kitap vardır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Doğrusu biz, yerin onlardan ne eksilttiğini bilmişizdir. Katımızda saklayıpkoruyan bir kitap vardır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Toprak, onlardan neleri (yeyib) eksiltdiğinizi biz muhakkak bilmişizdir. Nezdimizde de (her şey’i) hıfız (ve tesbît) eden bir kitab vardır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Gerçekten (biz, onlar öldükten sonra) yerin kendi (cesed)lerinden neleri eksilttiğini bilmişizdir. Ve katımızda (herşeyi) kaydeden bir kitab (Levh-i Mahfûz) vardır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Doğrusu Biz; toprağın onlardan neleri eksilttiğini biliyoruz. Katımızda da her şeyi saklayan bir kitab vardır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Biz toprağın onlardan neyi eksiltip aldığını çok iyi biliriz. Bizim katımızdaki saklı olan, yazılı belgelerde (her parçaları) kayıtlıdır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Arzın (toprağın) onlardan neleri eksilteceğini biz biliyorduk. Ve katımızda (illiyyine ve siccîne yerleştirilen bütün zamanlardaki bütün olayları) muhafaza eden bir kitap vardır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Doğrusu biz, yerin onlardan ne eksilttiğini (kimlerin öldüğünü) biliriz. Katımızda (bütün bunları) saklayıp koruyan bir kitap vardır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Biz toprağın onların bedenlerini nasıl çürütüp yok ettiğini iyi biliriz, çünkü katımızda şaşmaz bir sicil vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Doğrusu Biz, yerin onları nasıl çürütüp toprak edeceğini daha baştan bilmekteyiz; zira katımızda mahfuz bir yasa mevcuttur.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (4-5) Muhakkak ki, yer onlardan neyi eksiltirse Biz bilmişizdir ve Bizim nezdimizde hıfzedici bir kitap vardır. Fakat kendilerine geldiği vakit hakkı tekzîp ettiler. İmdi onlar karmakarışık bir ızdırap içindedirler.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini muhakkak bilmekteyiz. Yanımızda (her şeyi) zapteden bir kitap (Levhi mahfuz) vardır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Kesinlikle biz, yerin onlardan ne eksilttiğini biliriz. Ve yanımızda herşeyi muhafaza eden/koruyan bir kitap vardır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Biz toprağın, onların bedenlerini (hücre hücre) nasıl çürüttüğünü tafsilatıyla biliriz. Zaten yanımızda her şeyin kayıtlı olduğu şaşmaz bir sicil vardır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Biz yerin, onlar(ın cesetlerin)den ne eksilttiğini bilmişizdir. Yanımızda (her şeyi) zapteden bir Kitâp vardır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Yerin onlardan (cesetlerinden) ne eksilteceğini biliriz. Katımızda koruyup saklayan bir yazıt vardır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Doğrusu biz, yerin onlardan ne eksilttiğini bilmişizdir. Katımızda (bütün bunları) saklayıp koruyan bir kitap vardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Toprağın onlardan neyi eksilttiğini pek iyi bilmişizdir biz. Her şeyi saklayıp koruyan bir Kitap var katımızda.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  We already know how much of them the earth takes away: With Us is a record guarding (the full account).