1. Kâf, şerefli Kur’an’a and olsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaşırdılar da, kafirler: Bu, acayip bir şey, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz öldükten ve toprak olduktan sonra mı? Bu ne uzak bir ihtimal. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yerin onlardan (cesetlerinden) ne eksilteceğini biliriz. Katımızda koruyup saklayan bir yazıt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayır onlar, kendilerine hak gelince yalanladılar. Çünkü onlar şaşkınlık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Üzerlerindeki göğe hiç bakmıyorlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık, onda bir çatlak da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve yeryüzünü nasıl yayıp, üzerinde sabit dağlar yerleştirdik. Orada her çeşit güzel bitkiler yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Bize) yönelen bütün kullar için bir öğüt ve ibret olarak... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gökten bereketli bir su indirdik de onunla bahçeler ve biçilecek ekinler bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Birbiri üzerine kümelenmiş tomurcuklu, uzun boylu hurma ağaçları... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kullara rızık olarak... O su ile ölü beldeye hayat verdik. İşte kabirden çıkış da böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nuh’un kavmi, Ress halkı ve Semûd da yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Âd, Firavun ve Lût’un kardeşleri de... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eyke halkı, Tubba kavmi de... Hepsi de elçileri yalanladı ve tehdidim yerini buldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "İlk yaratış"ta güçsüz mü kaldık ki yeni bir yaratılıştan şüphe ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun ki insanı biz yarattık. Ona nefsinin ne fısıldadığını da biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sağ tarafta ve sol tarafta oturan iki alıcı kayıt yapmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hiçbir şey söylemez ki onu gözleyen, tesbit eden biri bulunmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ölüm sarhoşluğu gerçekten geldiğinde, ona denir ki: -İşte senin kaçıp durduğun şey! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sûr’a da üfürülecektir. - İşte azap günü! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Her kişi yanında bir sevkedici ve şahit ile gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. -Sen, bundan gafil idin. Gözünden perdeyi kaldırdık. Artık bugün görüşün keskindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Yanındaki (sürücü): -Bu, yanımdaki hazırdır, der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. -Cehenneme atın, her inatçı kafiri... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hayra engel olan saldırgan, şüpheciyi... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah ile birlikte başka bir ilah edineni atın şiddetli azaba!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yanındaki der ki: -Rabbimiz, ben onu azdırmadım. Ama o, uzak bir sapıklık içindeydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Allah da) şöyle der: -Benim yanımda çekişip durmayın, ben size daha önce azabımı bildirmiştim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Katımda söz değiştirilmez. Ben kullarıma asla zulmedici değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün, cehenneme: -Doldun mu, deriz. O da: -Daha var mı? der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Cennet, korunmuş olanlara yakın olacak, uzak değil... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Yönelen ve korunan herkes, işte bu size vaat edilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Görmediği halde Rahman’dan korkan ve ona teslim olmuş bir kalp ile gelen kimseler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Oraya esenlikle girin, bugün sonsuzluk günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada istedikleri her şey onlarındır. Katımızda daha fazlası da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onlardan önce nice kuşakları yıkıma uğrattık. Onlar, kendilerinden daha güçlü idiler ve ülkelerde dolaşıp durmuşlardı. Kaçıp kurtulacak bir yer var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Şüphesiz bunda, kalbi olana veya kulak verene ve şahit olana bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık. Hiçbir yorgunluk da duymadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onların dediklerine karşı sabret. Güneş doğmadan önce ve batmadan önce Rabb’ini hamd ederek tesbih et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Gecenin bir bölümünde de onu tesbih et, secdelerin ardından da... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kulak ver, o gün yakın bir yerden seslenecek olanın çağrısına.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün korkunç haykırışı tam olarak duyacaklar. İşte o gün çıkış günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şüphesiz biz, diriltiriz ve öldürürüz. Dönüş de bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O gün yer, onlara hızlı bir şekilde yarılacaktır. Bu, bizim için çok kolay olan bir toplamadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onların söylediklerini biz daha iyi biliriz. Sen, onları zorlayacak değilsin. Bu sebeple tehdidimden korkanlara Kur’an ile öğüt ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster