1. Savurup tozutan rüzgarlara andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ağır yük taşıyan(bulut)lara... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kolayca akıp giden(gemi)lere... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İşleri taksim edenlere... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Size vaat edilen elbette doğrudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ceza günü kuşkusuz gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Güzel yolları olan göğe andolsun Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ki siz ihtilaflı görüşler içindesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ondan çevrilen çevrilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kahrolsun yalancılar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ki onlar, gafilce sapıklık içinde yüzmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. -Ceza günü ne zaman diye sorarlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün, onların ateşte yakılacakları gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. -Tadın azabınızı. Bu acele gelmesini istediğiniz şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Korunanlar, cennetlerde ve pınarlardadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Rab’lerinin kendilerine verdiklerini almışlardır, çünkü onlar bundan önce iyi kimseler idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geceleri az uyuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Seherleri de onlar mağfiret diliyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onların mallarında isteyen ihtiyaç sahipleri için de bir hak vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yeryüzünde gerçekten iman edecekler için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendi içinizde de, görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Gökte de sizin rızkınız ve size vaat edilen şeyler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Göğün ve yerin Rabb’ine andolsun ki, size vaat edilenler, tıpkı sizin konuşmanız gibi gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İbrahim’in değerli/şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hani O’nun yanına girmişler: "Selam" demişlerdi. O da: -Selam ey yabancılar!" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ailesinin yanına gidip, besili bir dana getirmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bunu onların önüne koydu ve: -Yemez misiniz? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlardan dolayı içine bir korku düştü. -Korkma, dediler. Ona bilgin bir erkek çocuğu müjdelediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Karısı bir çığlık içinde çıka gelip, (elleriyle) yüzüne vurarak: -Ben, kısır bir kocakarıyım, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Dediler ki: -Rabbin böyle buyurdu. Muhakkak ki O, hakimdir, alimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. -Sizin asıl göreviniz nedir, ey elçiler? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. -Biz, günahkar bir topluma gönderildik, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onların üzerlerine balçıktan yapılmış taşlar atacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Rabbinin katında haddi aşanlar için damgalanmış... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada olan müminleri de çıkarmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Zaten orada, müslüman olan bir evden başkasını da bulamadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Orada, acı azaptan korkan kimseler için bir işaret bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Apaçık bir belge ile Firavun’a gönderdiğimiz Musa’da da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Firavun, askerlerine güvenerek yüz çevirmiş ve: -Bu ya bir sihirbaz veya bir delidir, demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz de onu ve askerlerini yakalamış ve denize atmıştık. O pişman olmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Âd’da da vardır. Onların üzerine ölüm rüzgarı göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Dokunduğu her şeyi çürük kemik gibi yapmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Semud da öyle... onlara: -Vakit gelene kadar yaşayın denilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Rab’lerinin emrinden çıkmışlar, bakıp dururlarken onları yıldırım çarpmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ne ayakta durmaya güçleri yetmiş, ne de yardım edilenler olmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Daha da önce Nuh’un kavmi... Onlarda yoldan çıkmış bir toplum idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Göğü ellerimizle bina ettik. Çünkü biz, çok güçlüyüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yeryüzünü de yayıp döşedik. Ne güzel döşedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Öğüt alasınız diye her şeyden çift çift yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. -O halde Allah’a sığının, çünkü ben, ondan size (gönderilen) apaçık uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah ile beraber başkasını ilah edinmeyin. Ben, ondan size apaçık uyarıcıyım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte, böyle... Onlardan öncekilere de bir elçi gelmedi ki ona sihirbaz veya mecnun dememiş olsunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Bunu birbirlerine mi tavsiye ettiler? Hayır, onlar, taşkın bir toplum idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. -Onlardan yüz çevir, bundan dolayı kınanacak değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Öğüt ver, çünkü öğüt inananlara fayda verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onlardan bir rızık istemiyorum, beni doyurmalarını da istemiyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Şüphesiz rızıklandırıcı olan, çetin kuvvet sahibi Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Zalimlik edenlerin de (kendilerinden önceki) arkadaşlarının günahları gibi günahları vardır. Acele etmesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Kendilerine vaat edilen günlerden dolayı kafirlerin vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster