فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
Fe ma vecedna fiha ğayra beytim minel muslimin
Kelime
Anlamı
Kökü
فَمَا
zaten
وَجَدْنَا
bulmadık
فِيهَا
orada
غَيْرَ
başkasını
بَيْتٍ
bir ev(halkın)dan
مِنَ
olan
الْمُسْلِمِينَ
müslüman

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Gerçekten de bir ev halkından başka Müslüman da bulamamıştık orada.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Gerçekten de bir ev halkından başka, müslüman da bulamamıştık orada.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Zaten orada müslümanlardan, bir ev halkından başka kimse bulmadık.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Zaten orada bir evden başkasında teslim olmuşlardan bulamadık!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Ancak orada Müslümanlardan sadece bir ev (halkı) bulduk.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Ne var ki, orda Müslümanlardan olan bir evden başkasını bulmadık.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Fakat bir evden başka orada müslüman da bulmadık.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Fakat orada bir aile dışında Müslüman bulamadık.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Zaten orada, kendini Allah’a vermis sadece bir tek ev halki bulduk.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Zaten orada Allah’a teslimiyet gösterenlerden sadece bir ev (aile) bulduk.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Zaten orada Müslümanlardan, bir ev halkından (Lut ve iki kızından) başka kimse bulmadık.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Zaten orada bir ev halkından başka müslüman bulamadık.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Zaten orada müslümanlardan, bir ev halkından başka kimse bulmadık.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Zaten orada bir evin dışında hiçbir Müslüman bulmadık.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Fakat biz orada müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi de bulamadık.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Zaten orada bir ev halkından başka müslüman da bulamadık.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Ne var ki, orda müslümanlardan olan bir evden başkasını bulmadık.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ne var ki orada müslümanlardan bir ev halkından başkasını bulmadık.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Fakat orada müslümanlardan bir ev (halkın) dan başkasını da bulmadık.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Zâten orada Müslümanlardan, bir ev (halkı) dışında (kimse) bulmadık.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Zaten orada bir evden başka müslüman bulamadık.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  "Biz o toplum içerisinde yalnızca bir evden başka, Allah’a teslim olmuş kimseleri bulamadık" dediler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Fakat orada, bir evden başkasında, müslümanlardan (bir kimse) bulamadık.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Ama biz orada Müslümanlardan olan bir evden başkasını da bulmadık.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  çünkü bir (tek) hane dışında orada Bize teslim olan hiç kimse görmedik.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  zaten orada bir hane dışında hiçbir müslüman bulamadık.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (36-37) Fakat orada müslümanlardan bir haneden başka bulmadık. Ve pek acıklı azabtan korkacaklar için orada bir alâmet bıraktık.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Zaten orada müslümanlardan sadece bir ev halkından başka kimse bulamadık.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Zaten orada bir ev dışında teslim olmuş kişiler de bulamadık.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Zaten orada bir ev halkından başka müslüman da bulamadık.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Ama orada, bir hane dışında, Biz’e itaat eden aile bulamadık.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Zaten orada bir ev (halkın)dan başka müslüman da bulmadık.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Zaten orada, müslüman olan bir evden başkasını da bulamadık.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Ne var ki, orda müslümanlardan olan bir evden başkasını da bulmadık.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Artık orada, bir ev dışında, müslümanlardan/Allah’a teslim olanlardan hiç kimse bulamıyorduk.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  But We found not there any just (Muslim) persons except in one house: