1. Andolsun tozu dumana katıp savuranlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Derken ağır yük taşıyanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sonra kolaylıkla akıp gidenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sonra işi taksim edenlere ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Size va’dedilmekte olan, hiç tartışmasız doğrudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve şüphesiz ki din elbette gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Andolsun güzel yolları bulunan göğe ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Gerçekten siz birbirini tutmayan sözler içindesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ondan çevrilen çevrilir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kahrolsun o zan ve tahminle yalan söyleyenler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar ki, kuşatıcı bir cehalet içinde gafil kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Din günü ne zaman?" diye sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün onlar, ateşin üstünde tutuluperitilecekler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Tadın fitnenizi. Bu, sizin pek acele isteyip durduğunuz şeydir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Şüphesiz muttakiler, cennetlerde ve pınarlardadırlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Rablerinin kendilerine verdiğini alırlar. Çünkü onlar, bundan önce ihsanda bulunanlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Gecenin az bir bölümünde uyurlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlar, seher vakitlerinde istiğfar ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Mallarında dilenenin ve yoksulun da bir hakkı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve kendi nefislerinizde de. Yine de görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Gökte rızkınız vardır ve size va’dolunmakta olan da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte, göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, şüphesiz o sizin konuştuklarınız kadar, elbette kesin bir gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İbrahim’in şerefli kılınmış konuklarının haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hani yanına girdiklerinde: "Selam." demişlerdi. O da: "Selam." demişti. "Yabancı bir topluluk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hemen sezdirmeden ailesine gidip, çok geçmeden semiz bir buzağı ile geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onu önlerine yaklaştırıp: "Yemez misiniz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İçinde onlardan gizli bir korku duydu. "Korkma!" dediler ve ona bilgili bir oğul müjdesini verdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bunun üzerine hanımı çığlıklar kopararak geldi ve yüzüne vurarak: "Kısır, yaşlı bir kadın!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Dediler ki: "Bu böyledir. Rabbin buyurdu." Şüphesiz Hakîm ve Alîm olan O’dur, O! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dedi ki: "Ey elçiler, o halde asıl işiniz nedir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dediler ki: "Şüphe yok ki biz, günahkar bir topluluğa gönderildik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Üzerlerine çamurdan taşlar atalım diye;" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Rabbinin katında ölçüyü kaçıranlar için işaretlenmiştir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu arada mü’minlerden orada kim varsa çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ne var ki orada müslümanlardan bir ev halkından başkasını bulmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve orada, acı bir azaptan korkanlar için bir alamet bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Musa’da da... Hani biz onu apaçık bir delille Firavun’a göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Fakat o, bütün güç kaynaklarıyla yüz çevirip: "Sihirbaz veya delidir." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O, kınanacak işler yaptığı için, biz onu ve ordularını yakalayıp denize attık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ad’da da... Hani onların üzerine köklerini kesen bir rüzgar gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Üzerinden geçtiği hiç bir şeyi bırakmıyor, mutlaka çürütüp kül gibi dağıtıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Semud’da da... Hani onlara: "Belli bir süreye kadar yararlanın." denmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ancak Rablerinin emrine başkaldırdılar; böylece bakıpdururlarken, onları yıldırım çarpıpyakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Artık ne ayağa kalkmaya güç yetirebildiler, ne yardım bulabildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bundan önce Nuh kavmini de... Çünkü onlar da fasık bir kavim idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz genişleticileriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yeri de biz döşeyipyaydık; ne güzel döşeyici! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve biz her şeyi iki çift yarattık. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Öyleyse Allah’a doğru kaçın. Gerçekten ben sizi O’ndan yana açıkça korkutupuyarıyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah ile birlikte başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben sizi O’ndan yana açıkça korkutupuyarıyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte böyle; onlardan öncekiler de bir rasul gelmeyiversin; mutlaka: "Sihirbaz veya deli." derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onlar bunu birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır; onlar azgın ve taşkın bir kavimdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Öyleyse sen, onlardan yüz çevir; artık kınanacak değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ama öğüt veriphatırlat; gerçekten öğütle hatırlatma, mü’minlere yarar sağlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ben onlardan bir rızık istemiyorum ve onların beni doyurupbeslemelerini de istemiyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Şüphesiz Allah, evet O, Rezzak ve metin kuvvet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Artık gerçekten, zulmedenler için, arkadaşlarının günahlarına benzer bir günah vardır. Şu halde acele etmesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Tehdit olundukları o günlerinden dolayı küfürlerinde bilinçli olarak ısrar edenlere veyl olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster