1. Andolsun Tur’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Satır dizili kitaba, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yayılmış ince deri üzerine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Beyti Ma’mur’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yükseltilmiş tavana, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kabarıp tutuşan denize, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Şüphesiz Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onu önleyebilecek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O gün gök, sarsılıpçalkalanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve dağlar bir yürüyüşle yürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte o gün yalanlayanlara veyl olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ki onlar, daldıkları batıl içinde oynar dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Cehenem ateşine, küçültücü bir sürüklenme ile sürüklenecekleri gün; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "İşte sizin yalanladığınız ateş budur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Bu bir büyü müdür? Yoksa siz mi görmüyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. "Girin ona; artık ister sabredin, ister sabretmeyin. Sizin için birdir. Siz, ancak işlediklerinizin karşılığını alacaksınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hiç şüphesiz muttakiler, cennetlerde ve nimet içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rablerinin verdikleriyle sevinçli ve mutludurlar. Rableri kendilerini çılgınca yanan cehennemin azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Yapmakta olduklarınızdan dolayı afiyetle yiyin ve için." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Özenle dizilmiş tahtlar üzerinde yaslanmışlardır. Ve biz onları iriceylan gözlü hurilerle evlendirmişiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İman edenler ve soyları kendilerini imanda izleyenler; biz onların soylarını da kendilerine katıpekledik. Onların amellerinden hiç bir şeyi eksiltmedik. Her kişi kendi kazandığına karşılık bir rehindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara istek duyuparzuladıkları meyvelerden ve etten bol bol verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada bir kadeh kapışırçekişirler ki, onda ne boş ve saçma bir söz, ne de günaha sokma yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Etraflarında, sedefleri içinde gizlenmiş incileri andıran delikanlı hizmetçiler dolaşır durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Birbirlerine dönerek karşılıklı soru sorarlar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Dediler ki: "Gerçekten biz, daha önce ailelerimiz arasında korku içinde idik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Şimdi Allah, bize lütufta bulundu ve hücrelere kadar işleyen kavurucu azabdan korudu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Şüphesiz biz bundan önce O’na dua ederdik. Gerçekten O, evet O ihsanı boldur, Rahîm’dir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Şu halde sen, öğüt veriphatırlat; çünkü sen, Rabbinin nimetiyle kahin de değilsin, deli de değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yoksa onlar: "O bir şairdir, biz onun zamanın ızdırap veren musibetlerine uğramasını bekliyoruz." mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. De ki: "Bekleyedurun. Şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Yoksa bunu kendilerine saçmaakılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yoksa: "Onu kendisi uydurup düzüyor." mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Şu halde, eğer doğru söyleyenlerden iseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa onlar, hiç bir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcılar kendileri mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır; onlar, kesin bir bilgiyle inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa üstün güç sahipleri kendileri midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa onların dinlemek için merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyicileri apaçık bir delil getirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa kızlar O’nun da erkekler sizin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun ki, haksız bir borçtan dolayı ağır bir yük altındalar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa gayb onların yanındadır da onlar mı yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yoksa onlar, hileli bir düzen mi kurmak istiyorlar? Fakat küfürlerinde bilinçli olarak ısrar edenler hileli düzene düşecek olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa onların Allah’ın dışında başka bir ilahları mı var? Allah, onların şirk koştuklarından münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer gökten düşen bir parça görseler: "Üstüste yığılmış bir buluttur." diyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Şimdi onları, baygın düşüp yıkılacakları günleri ile karşılaşana kadar bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün, ne hileli düzenleri kendilerine herhangi bir şeyle yarar sağlayacak, ne yardım görecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz zulmedenlere bundan önce de bir azab vardır; fakat onların çoğu bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık Rabbinin hükmüne sabret; çünkü gerçekten sen bizim gözlerimizin önündesin. Ve her kalkışında Rabbini hamd ile tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gecenin bir kısmında da, yıldızların kaybolması vaktinde de O’nu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster