مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ
Ma lehu min dafi’
Kelime
Anlamı
Kökü
مَا
yoktur
لَهُ
ona
مِنْ
hiçbir şey
دَافِعٍ
engel olacak

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Onu bir defedip gideren bulunmayacak.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Onu engelleyecek hiç birşey olmayacaktır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Onu geri çevirecek güç yoktur!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Ona engel olacak bir şey yoktur.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Onu uzaklaştırıp-engel olacak yoktur.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Onu geri çevirecek hiç bir şey yoktur.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Ona hiçbir engel yoktur.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Onu savacak yoktur.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Onu savacak bir güç yoktur.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (1-8) (Musa`nın vahiy aldığı) Tur dağına, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab`a, Beyti Mamur`a (Meleklerin gökte tavaf ettikleri makama ya da Kâbe`ye), yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize yemin olsun ki, Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (1-8) Tûr’a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab’a, Beyt-i Ma’mûr’a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Onu engelleyecek hiçbir güç yoktur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Ona engel olacak (hiçbir şey de) yoktur.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Ona engel olacak bir şey yoktur.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Onu uzaklaştırıp engel olacak yoktur.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Onu önleyebilecek yoktur.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Onu defedecek (hiçbir şey de) yokdur.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (6-8) Ve tutuşturulmuş denize (yemîn olsun) ki, şübhesiz Rabbinin azâbı elbette vâki`(olacak)tır; onun için hiçbir def` edici yoktur!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Onu engelleyecek yoktur.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Onu geri çevirecek hiçbir güç yoktur.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Onu (azabı) defedecek yoktur.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Onu uzaklaştırıp engel olacak yoktur.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ona hiç kimse engel olamaz.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  insan kendisini ona karşı asla savunamaz.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (8-9) Onun için bir defedici yoktur. O günde ki, gök bir çalkanışla çalkalanır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Onu önleyecek hiçbir şey yoktur.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Onu engelleyecek bir güç yoktur.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Ona engel olacak bir şey yoktur.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Onu önleyecek hiçbir kuvvet yoktur.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Ona engel olacak bir şey yoktur.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Onu geri gönderecek kimse yoktur.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Onu uzaklaştırıp engel olacak yoktur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  There is none can avert it;-