1. Andolsun Tûr’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) Yayılmış ince deri üzerine, satır satır yazılmış kitaba, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) Yayılmış ince deri üzerine, satır satır yazılmış kitaba, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ma’mur eve, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yükseltilmiş tavana, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kaynatılmış denize, (andolsun ki) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ona engel olacak (hiçbir şey de) yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O gün gök, bir çalkanış çalkalanır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar da bir yürüyüş yürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Vay haline o gün yalanlayanların! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ki onlar, daldıkları bir batak (bâtıl)da oynayıp duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün onlar cehennem ateşine itilip kakılacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Onlara): «İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur» (denilecek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. «Bu da mı bir sihir? Yoksa siz görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Girin oraya, ister sabredin ister etmeyin artık sizin için birdir. Siz hep yaptıklarınıza göre cezalandırılacaksınız» (denilecek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz (günahlardan) korunanlar da cennetlerde, nimetler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rablerinin kendilerine verdiği ile zevk ü sefâ sürerler. Rableri onları, cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Onlara): «Yaptıklarınıza karşılık afiyetle yeyin, için» (denilir.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Ayrıca biz onları ceylan gözlü hûrilerle evlendirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İman edip zürriyetleri de iman ile kendilerine tâbi olanlar (yok mu?); işte biz, onların nesillerini de kendilerine kattık. Kendilerinin amellerinden birşey de eksiltmedik. Herkes kendi kazandığına bağlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara canlarının istediği meyvalar ve etlerden bol bol verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada bir kadeh kapışırlar ki, onda ne bir saçmalama vardır, ne de günaha sokma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kendilerine ait bir takım hizmetçiler de onların etrafında dönerler. Bu gençler sanki sedefleri içine gizlenmiş inci gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Birbirlerine yönelip soruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve diyorlar ki: «Gerçekte biz daha önce (dünya hayatında) âilemiz içinde (âkibetimizden) korkardık». Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. «Allah bize lutfetti de bizi (vücûdun) içine işleyen (kavurucu) azabdan korudu.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. «Gerçekten biz bundan önce O’na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O’dur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Ey Muhammed!) sen hatırlat, öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne kâhinsin, ne de mecnûn. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yoksa onlar (senin için): «Bir şâirdir, zamanın felaketlerine çarpılmasını gözetliyoruz.» mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. De ki: «Bekleyin, çünkü ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onların akılları mı bunu emreder yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yoksa «Onu uydurdu» mu diyorlar? Hayır onlar inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Eğer doğru iseler onun benzeri bir söz meydana getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa onlar, hiçbir şey olmadan (yani yaratıcısız) mı yaratıldılar? Yoksa kendileri yaratıcı mıdırlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar düşünüp hakikati anlamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yahut hâkim (her şeyin yöneticisi) kendileri midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa kendilerine mahsus (üzerine çıkıp sırları) dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri, açık bir delil getirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Demek kızlar O’na, oğullar size öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da, bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa gayb kendilerinin yanında da onlar mı yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat o küfredenlerin kendileri tuzağa düşeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa onların Allah’tan başka bir ilâhı mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gökten bir parçanın düştüğünü görseler, «Üst üste yığılmış bulutlardır.» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Artık çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları (kendi hallerine) bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün hiçbir tedbirlerinin kendilerine zerre kadar faydası olmayacak ve hiçbir şekilde yardım da görmeyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz o zulmedenlere ondan başka da azab vardır. Fakat çokları bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışında da O’nu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster