فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ
Fe mennellahu aleyna ve vekana azabes semum
Kelime
Anlamı
Kökü
فَمَنَّ
lutfetti
اللَّهُ
Allah
عَلَيْنَا
bize
وَوَقَانَا
ve bizi korudu
عَذَابَ
azabdan
السَّمُومِ
hücrelere işleyen

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Derken Allah lûtfetti bize ve korudu bizi tâ iliklere işleyen sam yelinin azâbından.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Allah bize bol bol lütufta bulundu da, ta iliklere işleyen cehennem azabından korudu.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "Allâh bize lütfetti ve bizi (cehennem ateşi) Semum’un (insan bedeninin gözeneklerinden geçen zehirleyici dumansız ateş; mikrodalga radyasyon) azabından korudu!"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Allah bize lutfetti de bizi delikçiklere (hücrelere) kadar işleyen azaptan korudu.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "Şimdi Allah, bize lütufta bulundu ve ’hücrelere kadar işleyen kavurucu’ azaptan korudu."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Artık Allah bize lütûf buyurdu ve bizleri o ateşin azabından korudu.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Allah bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen azaptan korudu.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (26-28) «Dogrusu bundan once ailemizin yaninda bile korku icindeydik; Allah lutfedip bizi kavurucu azabdan korudu; dogrusu bundan once de O’na yalvariyorduk; suphesiz O, iyilik yapandir, aciyandir» derler.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Allah, bize bol lûtufta bulundu da Cehennem’in kavurucu azabından korudu.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (26-27) Şöyle derler: “Biz, bundan önce (dünyada) ailemizle birlikte (azaptan ve Allah`a karşı gelmekten) sakınırdık. Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  "Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  «Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu.»

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "ALLAH bize iyilik etti de bizi içe işleyen azaptan korudu."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  «Allah bize lutfetti de bizi (vücûdun) içine işleyen (kavurucu) azabdan korudu.»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azabtan korudu.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Şimdi Tanrı, bize lütufta bulundu ve ’hücrelere kadar işleyen kavurucu’ azabdan korudu."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Şimdi Allah, bize lütufta bulundu ve hücrelere kadar işleyen kavurucu azabdan korudu."

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  «İşte Allah bize (mağfiret ve rahmetini) lûtfetdi. Bizi sâm yeli azabından korudu».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  `İşte Allah bize lûtfetti de (derilerden içeri) nüfûz edici o azabdan bizi korudu!`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Allah; bize, lutfetti de bizi gözeneklere işleyen o Semum azabından korudu.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  "Allah bize iyiliklerde bulundu ve bizi yakıcı ateşin azabından korudu. "

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Şimdi Allah bizi ni’metlendirdi ve bizi (cehennemin) kavurucu ateşinin azabından korudu.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Şimdi Allah bize lütufta bulundu ve bizi, iliklere kadar işleyen kavurucu azaptan korudu."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ve bu durumdayken Allah bizi lütfuyla inayetlendirdi ve (çaresizliğin) yakıcı fırtınalarının azabından bizi korudu.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  fakat Allah bize kerem etti de, bizi zehir gibi içe işleyen yakıcı bir ateşin azabından korudu.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (27-28) «Şimdi Allah Teâlâ bizim üzerimize lütuf ve ihsanda bulundu ve bizi o Semûm azabından vâkiye buyurdu. Şüphe yok ki, biz evvelce O’na dua eder olmuştuk. Muhakkak ki o, vaadinde sâdıkdır, çok esirgeyicidir.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Allah lütfedip bizi kavurucu azaptan korudu. "

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Allah bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen azaptan korudu.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azabtan korudu.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (26-27) "Biz dünyada, ailemiz içinde iken sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki Allah bize lütfetti ve bizi, o kavuran ateşten korudu.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Allâh bize lutfetti de bizi o delikçiklere işleyen azâbdan korudu."

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Allah bize lutfetti de bizi kavurucu azabtan korudu.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  «Şimdi Allah, bize lütufta bulundu ve bizi, ’hücrelere kadar işleyen kavurucu’ azabdan korudu.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  "Allah bize lütufta bulundu ve bizi o iliklere işleyen azaptan korudu."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  "But Allah has been good to us, and has delivered us from the Penalty of the Scorching Wind.