1. Tur Dağı’na yemin olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Satır satır yazılmış Kitab’a andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (…ki o Kitab’ın) içinde yazılar sayfalarda yayılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Beyti Mamur’a (Mamur Ev’e) andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yükseltilmiş tavana (yeryüzünün tavanına) andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Dolu denize andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Muhakkak ki Rabbinin azabı, mutlaka vuku bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onu (azabı) defedecek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O gün gökyüzü şiddetle sarsılıp sallanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve dağlar seyir halinde yürür (hareket eder). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte (o) izin günü tekzip edenlerin (yalanlayanların) vay haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlar ki, lüzumsuz şeylere dalıp oyalananlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün cehennem ateşine sürüklenerek atılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İşte bu tekzip etmiş (yalanlamış) olduğunuz ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Acaba bu bir sihir mi? Yoksa siz mi görmüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ona (ateşe) yaslanın. Artık sabretseniz de, sabretmeseniz de sizin için birdir. Sadece yapmış olduğunuz şeylerle cezalandırılırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Muhakkak ki takva sahipleri, cennetlerde ve ni’metler içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rab’lerinin onlara verdiği şeylerle mutludurlar ve Rab’leri onları alevli ateşin (cehennemin) azabından korudu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yeyin ve için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Takva sahipleri), sıralanmış tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır ve onları güzel gözlü huriler ile evlendirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve (hayattayken, ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyip) âmenû olan, zürriyetleri de kendilerine îmân ile tâbî olanların zürriyetlerini de kendilerine ilhak ettik (yanlarına kattık). Ve onların amellerinden bir şey eksiltmedik. Herkes kazandığına (dereceler) karşılık bır rehindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve onlara arzu ettikleri meyve ve etlerden verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada kadeh kaldırırlar, orada (içtikleri şarap ile) ne boş söz söylerler ne de günaha girerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve kendileri için hizmet eden (genç delikanlılar), onların etraflarında dolaşırlar. Onlar sanki sedefinde saklanmış inci gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve karşılıklı birbirlerine sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Gerçekten biz daha önce ailemizle beraberken korkuyorduk." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Şimdi Allah bizi ni’metlendirdi ve bizi (cehennemin) kavurucu ateşinin azabından korudu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Muhakkak ki biz, daha önceden O’na (Allah’a) dua ediyorduk. Muhakkak ki O; Berr’dir (çok cömert, çok lütufkârdır), Rahîm’dir (Rahîm esması ile tecelli edendir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. O halde zikret (öğüt ver), çünkü sen Rabbinin ni’meti sayesinde ne kâhinsin ne de mecnunsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yoksa: "O bir şairdir, zamanın musîbetinin ona ansızın gelmesini gözlüyoruz." mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Gözleyin, ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim." de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Yoksa onların akılları bunu mu emrediyor? Veya onlar azgın bir kavim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yahut: "Onu kendisi uydurup söyledi." mi diyorlar? Hayır, onlar îmân etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Öyleyse onun gibi bir söz (Kur’ân âyeti) getirsinler, eğer (sözlerinde) sadıksalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa onlar bir şey (bir yaratan) olmaksızın mı yaratıldılar? Veya yaratıcılar onlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa gökleri ve arzı onlar mı yarattı? Hayır, onlar Allah’a yakîn hasıl edemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Veya (o hazinelerin) sahipleri onlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa onların orada (konuşulanları) dinleyecekleri merdivenleri mi var? Öyleyse onları dinleyenler açık delil getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa kızlar O’nun ve oğlanlar sizin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Bu yüzden onlar ağır bir borç altındalar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yahut gayb, onların yanında da onlar mı yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Lâkin tuzağa düşecek olanlar o kâfirlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa onların Allah’tan başka ilâhları mı var? Allah, onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ve eğer gökten bir parça düştüğünü görseler: "Üst üste yığılmış bulutlardır." derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Artık onları, helâk olacakları günlerine kavuşuncaya kadar terket. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün onlara tuzakları herhangibir şeyle fayda vermez. Ve onlar yardım olunmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve muhakkak ki zulmedenler için, bundan başka bir azap daha vardır ve lâkin onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü muhakkak ki sen gözümüzün önündesin. Ve kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve gecenin bir kısmında artık O’nu (Allah’ı) tesbih et ve yıldızların batışında da… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster