1. Kaybolduğu zaman yıldıza andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sahibiniz dalâlete düşmedi ve azmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve o, hevasından (kendiliğinden) konuşmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (O’nun söyledikleri), sadece O’na vahyolunan vahiydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O’na çok şiddetli ve kudretli olan (Cebrail A.S) öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O (Cebrail A.S), kuvvet ve azamet sahibidir. Öylece istiva etti (yöneldi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve o, ufkun en yüksek yerinde (gözüktü). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra yaklaştı ve böylece indi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Böylece iki yay mesafesi kadar, (hatta) daha yakın oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Böylece O’nun kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kalbindeki fuad (gönül gözü görmesi), gördüğü (ruhun gözlerinin gördüğü) şeyi tekzip etmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yoksa siz, onunla gördüğü şey hakkında mı tartışıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve andolsun ki, onu başka bir inişinde de gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sidretül Münteha’nın yanında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O’nun (Sidretül Münteha’nın) yanında Meva Cenneti (vardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sidre’yi bürüyen şey bürüyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bakış kaymadı ve haddi aşmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun ki o, Rabbinin büyük âyetlerinden (bir kısmını) gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Siz, Lât ve Uzza’yı gördünüz mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve diğerini, üçüncüsü Menat’ı (gördünüz mü?) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Erkek (çocuklar) sizin ve kız (çocuklar) O’nun mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Eğer böyle ise bu, insafsız (haksız) bir taksimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar (bu isimler) ancak sizin ve babalarınızın onları isimlendirdiğiniz isimlerdir. Allah onlara hiçbir sultan (delil indirmedi). Onlar sadece zanna ve nefslerinin arzuladığı şeylere tâbî oluyorlar. Ve andolsun ki, onlara Rab’lerinden hidayet geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa insan için sadece temenni ettiği (istediği) şey mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Fakat evvel de, ahir de Allah’ındır (dünya da, ahiret de Allah’ındır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve göklerde nice melekler vardır ki, onların şefaatleri (hiç)bir şeyle (hiçbir şekilde) fayda vermez. Allah’ın dilediği ve razı olduğu (tasarruf rızasına sahip) kimseye (devrin imamına) izin vermesinden sonrası hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Muhakkak ki ahirete (Allah’a ruhunu ulaştırmaya ve kıyâmet gününe) inanmayanlar, melekleri mutlaka dişi isimlerle isimlendiriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve onların (melekler konusunda) bir ilmi yoktur. Onlar sadece zanna tâbî olurlar. Ve muhakkak ki zan, Hak’tan yana hiçbir şeye fayda sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Artık zikrimizden dönen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onların ilimden ulaşabildikleri (sadece) budur. Muhakkak ki senin Rabbin ki; O, kimin Kendi yolundan saptığını en iyi bilir ve O, kimin hidayete erdiğini en iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ve göklerde ve yerde olan şeyler Allah içindir. Kötülük yapanları, yaptıkları sebebiyle cezalandırsın ve ahsen davrananları daha güzeli ile mükâfatlandırsın diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar ki, küçük günahlar hariç, büyük günahlardan ve fuhuştan içtinap ederler (sakınırlar). Muhakkak ki Rabbin, mağfireti geniş olandır. O, sizi daha iyi bilendir. O, sizi topraktan yaratmıştı. Ve siz, annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkarmayın (nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin). O (Allah), kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (Allah’tan) yüz çevireni gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve o, pek az verdi, kalanını kesti (vazgeçti, vermedi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gaybın ilmi onun yanında mı? Böylece o mu görüyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa Hz. Musa’nın sayfalarında olan şeylerden ona haber verilmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve Hz. İbrâhîm ki, o vefa etti (Allah’ın emirlerini ifa etti). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Gerçekten (hiç)bir günahkâr, bir başkasının yükünü (günahını) yüklenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve insan için, çalışmasından başka bir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve onun yaptığı çalışma (amel), yakında görülecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra onun karşılığı eksiksiz olarak ödenecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve münteha (sonunda dönüş), mutlaka Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ve muhakkak ki, güldüren ve ağlatan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ve muhakkak ki, öldüren ve dirilten O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ve muhakkak ki O, erkek ve dişi çiftler yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Meni akıtıldığı zaman, bir nutfeden (bir damladan). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve muhakkak ki, bundan sonraki neş’et (ikinci dirilme) O’na aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve muhakkak ki O, zengin eden ve varlıklı kılan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve muhakkak ki, Şira’nın (Şira Yıldızı’nın) Rabbi O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve muhakkak ki, evvelki Âd (halkını) helâk etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve Semud’u (da helâk etti). Böylece (onları) bâki kılmadı (geriye kimseyi bırakmadı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ve daha önce de Nuh (A.S)’ın kavmini (helâk etti). Muhakkak ki onlar, daha zalim ve daha azgındılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ve alt üst edilen beldeyi, (Cebrail (A.S) göğe kaldırıp) yerin dibine geçirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Artık onu (o kavmi) kaplayan (azap) kapladı ama ne kaplama! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O halde Rabbinin hangi ni’metlerinden şüphe ediyorsun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bu nezir, evvelki nezirlerden bir nezirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Yaklaşan, yaklaştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onu, Allah’tan başka keşfedecek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Yoksa bu söz size acayip mi geldi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ve siz gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Ve siz, gafletle eğlenceye dalanlarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Artık Allah’a secde edin ve (O’na) kul olun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster