إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ
İz yağşes sidrate ma yağşa
Kelime
Anlamı
Kökü
إِذْ
hani
يَغْشَى
kaplıyordu
السِّدْرَةَ
Sidre’yi
مَا
يَغْشَىٰ
kaplayan

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Sidreyi, o sırada neler bürümüş, kaplamıştı, neler.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  O gördüğü zaman, Sidre’yi bürüyordu, bürümekte olan.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Sidre’yi kaplayan kaplamıştı.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  O an ki, Sidre’yi (varlığını) bürüyen (hakikat nûru) bürüyordu (beden hissi kaybolmuş bir hâlde)!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  O zaman (o gördüğünde) Sidre’yi kaplayan kaplıyordu.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Sidreyi örten örtmekte iken,

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  O dem ki, Sidre’yi bürüyen bürüyordu, (çepçevre meleklerle kaplanmıştı)...

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (11-18) Kalp gördüğünü yalanlamadı. O`nun gördükleri hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki Cebrail`i bir başka inişte de görmüştü. Son sınır ağacı, sidretü`l-müntehâ yanında. O ağacın yanında Me`vâ cenneti vardır. Sidre`yi neler kaplamıştı neler! Ne gözü kaydı ne de belirlenen sınırı aştı. Andolsun ki Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Sidre’yi buruyen buruyordu.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Sidre’yi bürüyenler buruyordu o demde.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  O (gördüğü) zaman Sidre`yi kaplayan (meleklerle) kaplamıştı.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  O zaman Sidre’yi kaplayan kaplamıştı.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Sidre’yi kaplayan kaplamıştı.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Tüm bölge olağanüstü biçimde kuşatılmıştı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Sidre’yi kaplayan kaplıyordu.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  O sırada ağacı yaman bir şey bürümüştü.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Sidreyi örten örtmekte iken,

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  O vakit, Sidre’yi bürüyen bürüyordu.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  O (gördüğü) zaman Sidreyi bürüyordu onu bürümekde olan.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  O zaman Sidre`yi bürümekte olan, bürüyordu.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  O zaman Sidre’yi bürümekte olan bürüyordu.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Sidre’yi örten örtmekte iken.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Sidre’yi bürüyen şey bürüyordu.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Sidre’yi örten örtmekte iken.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  meçhul bir parlaklığın çevresini sarıp kuşattığı sidre ağacının başında.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  kaplayan o şey sidreyi çepeçevre kuşattığında...

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (16-17) O vakit ki, Sidre’yi bürüyen bürüyordu. Göz ne çevrildi ve ne de tecavüz etti.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  O dem ki, Sidre’yi bürüyen bürüyordu.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Hani bürüdüğü şeyler Sidre’yi bürüyordu.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  O sırada ağacı yaman bir şey bürümüştü.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  O dem ki Sidre’yi bir feyiz sarıyor, sardıkça sarıyordu...

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Sidre’yi kaplayan kaplıyordu.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Sidre’yi bürüyen bürüyordu.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Sidreyi örten örtmekte iken,

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  O vakit kuşatıp sarıyordu Sidre’yi kuşatıp saran,

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Behold, the Lote-tree was shrouded (in mystery unspeakable!)