1. Allah tarafından parça parça indirilen mesajın, gözler önüne serdiğine bir bak! Veya andolsun kaybolduğunda yıldıza! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sizin bu arkadaşınız Muhammed, ne sapıttı, ne azıttı Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ve ne de kendi arzu ve heveslerine göre konuşmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O’nun size aktardığı sözler, kendisine indirilen ilâhî haberden başka birşey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Son derece kuvvetli birinin O’na öğrettiği bir vahiy, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Üstün yaratılışlı, yüksek akıl ve anlayış gücüne sahip Cebrâil, asli hüviyeti ile doğruldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ufkun en uç noktasında görünerek Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ve sonra yaklaşarak geldi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. aralarında iki yay mesafesi kalıncaya kadar, hatta daha da yakınına kadar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Böylece Allah, kuluna vahyedilmesini uygun gördüğü şeyleri vahyetmiş oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kulunun kalbi, gördüğünü yalanlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Öyleyse siz, ne gördüğü konusunda, O’nunla tartışmaya mı giriyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O’nu bir kere daha görmüştü; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sidretü’lMüntehâ’nın yanında Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ki, Cennetü’lMe’va O’nun yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O gördüğü zaman, Sidre’yi bürüyordu, bürümekte olan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Dikkat edin! O peygamberin gözü ne kaydı, ne de başka yöne çevrildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve O gerçekten de Rabbinin, en muhteşem apaçık alametlerini gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hiç düşündünüz mü, neden taptığınızı Lât ve Uzzâ’ya Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ve üçlünün üçüncüsü ve sonuncusu olan Menât’a? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Niçin kendinize yalnız erkek çocukları istersiniz de, O Allah’a kız çocukları isnat edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bakın bu kesinlikle çok eksik ve yanlış bir taksimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bu putlar, sizin ve atalarınızın uydurduğu boş isimlerden başka şeyler değildir ve Allah onlara hiçbir yetki vermemiştir. O putlara tapanlar, sadece zanlarının ve kuruntularının peşine takılıyorlar. Halbuki şimdi onlara, Rablerinden bir yol gösterici de gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İnsan her dilediğini elde etme hakkına sahip olduğunu mu sanır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Halbuki hem dünya, hem ahiret yalnız Allah’a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde ne kadar çok melek var ki; aracılıkta hiçbir faydaları olamaz. Meğer ki Allah’ın dilediği ve razı olduğu kimse için şefaat izni verilmiş olsun. İşte o zaman şefaatın faydası olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Şüphe yok ki ahirete inanmayanlar, meleklere dişi adları takıp duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onların bu hususta hiç bir gerçek bilgileri yoktur, ancak zanna kapılıyorlar. Şüphesiz ki onların öyle zannetmeleri hiçbir zaman gerçeğin yerini tutmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. O halde bizi anmaktan yüz çevirip, dünya hayatından başka birşey istemeyenden, sen de yüzünü çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte bilgide ulaşabildikleri tek şey, bu dünya hayatının görüntüleridir. Şüphe yok ki Rabbin, yolundan sapanı çok iyi bilir, doğru yolda yürüyeni de çok iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsi Allah’ındır. O kötülük edenleri, yaptıklarına karşılık cezalandırır ve iyilik edenlere ise, yaptıklarından daha da iyi mükafatlar verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlara gelince, onlar arada bir hataya düşseler de bilsinler ki, Rabbin bağışlaması bol olandır. O sizi yeryüzündeki topraktan var ederken de, analarınızın karınlarında saklı bulunduğunuz zaman da, sizi en iyi bilen O’dur. O halde siz, kendinizi temize çıkarmaya kalkışmayın. O, kimin yolunu kendi kitabıyla bulmaya çalıştığını daha iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Gördün mü imandan, İslâm’dan yüz çevireni ve dünya hayatından başka şeye değer vermeyeni Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. azıcık verip, gerisini cimrice sımsıkı tutanı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gizli şeylere ait bilgi O’nun yanındadır da, o mu görüyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa Musa’ya verilen kitabın sahifelerindeki gerçeklerin haberi, kendisine bildirilmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve sözünü iyiden iyiye yerine getiren İbrahim’in sahifelerindeki yazılı olan şu gerçekler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hiç kimse başkasının günahını yüklenmez, yani hiç kimse başkasının işlediği suçtan dolayı cezalandırılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Gerçekten de insan, ancak çalıştığını elde eder Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. ve şüphe yok ki, çalıştığının karşılığı da gösterilir ona. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra da ona karşılığı tastamam verilecektir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. ve elbette son varış Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şüphe yok ki, sizi güldüren ve ağlatan yalnız O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Öldüren de O’dur, yaşatan da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ve O’dur yaratan iki çifti, erkeği ve dişiyi Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. bir damla sudan, ana rahmine meni döküldüğü zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve şüphe yok ki, ikinci defa yaratış da O’na aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Zengin eden O’dur, sermaye verip memnun eden de O. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Tapındıkları şi’ra yıldızının da Rabbi O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve şüphe yoktur ki, O’dur önceden gelip geçen Âd kavmini helak eden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve Semûd toplumunu da hiçbir iz bırakmayacak şekilde Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. ve onlardan önce Nuh kavmini de, şüphesiz onlar bunlardan daha zalim yani yaratılış gayelerine daha aykırı yaşayan ve daha azgın idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Lût kavminin altı üstüne getirilen şehirlerini de, O altını üstüne getirdi de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. onların üzerlerini neler kapladı neler, yani pişirilmiş çamurdan taşlar ve değişik azaplar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Artık Rabbinin hangi nimetinden şüphe edersin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bu son peygamber de, ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Yakın olan şu kıyamet saati daha da yaklaşıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onu Allah’ın dışında ortaya çıkaracak başka hiç bir güç yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Siz bu sözü ve bu haberleri mi tuhaf buluyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ağlıyacağınız yere gülüyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Şuursuzca baş kaldırıp, eğlenip duruyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Öyleyse haydi Allah’a secde edip, O’na kulluk edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster