1. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O inkârcılar bir mucize görseler, hemen yüz çevirirler de; "Hep olagelen bir büyüdür" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar hakkı yalanladılar, kendi arzu ve heveslerine uydular. Halbuki bütün işler bir hedefe ulaşmaktadır, yani Allah’ın kararına kimse engel olamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Andolsun ki o inkârcılara, kendilerini küfür ve şirkten şiddetle vazgeçirecek nice mühim haberler gelmiştir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ki, o haberlerden her biri gayesinin doruğuna ermiş birer yüksek bilgi hazineleridir. Derken uyarılar fayda vermedi gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sen yine onlardan uzak dur. O davet edici İsrafil’in görünmemiş, tanınmamış bir şeye davet edeceği gün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O gün onlar gözleri dönüp, kararmış bir halde öteye beriye dağılmış çekirgeler gibi, kabirlerinden çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Bu ne çetin bir gün!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bunlardan önce Nuh milleti de, O’nu yalanlamıştı. Onlar kulumuz Nuh’u, yıllarca yalancı saymakta ısrar ettiler, O’na deli dediler ve tebliğden vazgeçmeye zorlandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Doğrusu ben yenik düştüm, bana yardım et" diye dua etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Biz de seller gibi akan bir su ile göğün kapılarını açtık Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ve yeryüzünün pınarlar halinde fışkırmasını sağladık, göğün ve yerin suları takdir edilmiş bir işin olması için birleşti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ama kulumuz Nuh’u da kalaslardan yapılmış, çivilerle birbirine çakılmış gemi üzerinde taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kendisine karşı nankörlük edilen kulumuz Nuh’a, bizden bir mükafat olmak üzere gemi, gözetimimiz ve denetimimiz altında yüzüp yol alıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Andolsun o geminin yapılışını veya tufan hadisesini veya geminin kalıntılarını açık bir belge, tarihi bir ibret ve ayet olarak bıraktık. Öyleyse yok mudur ondan ders almak isteyen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış bir görün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve andolsun biz Kur’ân’ı okumak, öğrenmek, ezberlemek, yaşamak, öğüt almak için kolaylaştırdık, fakat öğüt alıp düşünen var mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Âd kavmi de gerçekleri yalanlamıştı. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış bir görün bakalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Biz gerçekten onların üzerine, uğursuzluğu devam eden bir günde, ortalığı alt üst eden şiddetli bir rüzgar gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O rüzgar, insanları sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış bir görün bakalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bu nedenle biz Kur’ân’ı okumak, öğrenmek, ezberlemek, yaşamak ve öğüt almak için kolaylaştırdık, fakat öğüt alıp düşünen var mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Semûd kavmi de, gerçekleri ve tüm uyarılarımızı yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Bizim gibi bir insana mı uyacağız? O zaman biz apaçık bir sapıklık ve delilik etmiş oluruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Vahiy aramızda gele gele O’na mı geliyor? Hayır O, yalancı ve şımarığın birisidir" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hayır, onlar yakında kimin yalancı ve şımarık olduğunu anlayıp bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey Salih! Dikkat et, biz onları sınamak için, dişi deveyi gönderiyoruz. Sen onları gözetle ve yapacakları sıkıntı ve zorluklara karşı dirençli ol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve onlara haber ver ki, o kuyunun suyu, deve ile insanlar aralarında pay edilmiştir. Su alış sırası kime ait ise, hayvanlarını sulamak veya kendi su ihtiyaçlarını temin etmek için, herkes nöbetinde kuyu başında hazır olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Derken arkadaşlarına seslendiler de, o da kılıcını çekip deveyi ayaklarından doğrayarak öldürdü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış bir görün bakalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz de onların üzerine korkunç bir ses gönderdik, derken hepsi hayvan ağılında çiğnenmiş yere dökülen çalı çırpıya döndüler, yok olup gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bu nedenle biz, Kur’ân’ı okumak, öğrenmek, ezberlemek, yaşamak ve öğüt almak için kolaylaştırdık, fakat öğüt alıp düşünen var mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Lût kavmi de, gerçekleri ve uyarılarımızı yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onların üzerine de öldürücü bir kasırga saldık ve şafak vakti Lût’a iman edenleri kurtardık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. katımızdan bir nimet olarak. İşte biz şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Andolsun ki Lût onları, bizim şiddetli azabımızla uyardı, ama onlar bu uyarılara hep şüpheyle baktılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hatta Lût’tan, genç delikanlılar şeklinde gelen melek misafirlerini kendilerine teslim etmesini istediler de, biz de onların gözlerini silme kör ediverdik. Artık tadın azabımı ve uyarılarımın sonucunu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve andolsun ki, bir sabah vakti onların üzerlerine bir azap çöküvermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Artık tadın azabımı ve uyarılarımın sonucunu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bu sebeple biz Kur’ân’ı okumak, öğrenmek, ezberlemek, yaşamak ve öğüt almak için kolaylaştırdık, fakat öğüt alıp düşünen var mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Firavun halkına da kesinlikle bu tür uyarılar gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar da bizim ayetlerimizin tümünü yalanladılar. Biz de onları üstün, güçlü, kudretli olana yaraşan şekilde yakalayıverdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ey Mekke kâfirleri ve kıyamete kadar gelecek inkârcılar! Sizler, sayılan Âd, Semûd, Nuh, Lût ve Firavun toplumlarından daha mı üstün, daha mı hayırlısınız ki, size azap edilmesin. Yoksa önceki kitaplarda, sizin için dokunulmazlık sözü mü verildi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Biz birbirine yardım eden, yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Evet, yakın bir zamanda, o toplulukları bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Daha doğrusu onlara vaat edilen asıl azap, kıyamet saatidir. Kıyamet gününün azabı ise, daha korkunç ve daha acı olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphe yok ki o gün, günahlara batıp gidenler, sapıklık içinde ve çılgınca yanan ateşlerdedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Cehennem ateşinin yakışını tadın bakalım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Şüphesiz biz herşeyi belli bir ölçüye, düzene ve plana göre yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Takdir, yaratma ve hertür şeyde bizim işimiz göz kırpması kadar hızlıdır. Bir şeye "ol" dedik mi, o da anında oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Nitekim geçmişte sizin gibi toplumları yok ettik, öyleyse yok mudur onlardan ders almak isteyen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Onların yaptıkları herşey, defterlerde kayıtlıdır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. ve insanların yaptığı küçüklü büyüklü herşey, Allah’ın nezdinde kaydedilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Şüphesiz ki, yollarını Allah’ın kitabıyla bulanlar, cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Güçlü hükümdarın katında güvenli bir konutta ağırlanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster