كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ
Kezzebet adun fe keyfe kane azabi ve nuzur
Kelime
Anlamı
Kökü
كَذَّبَتْ
yalanladı
عَادٌ
’Ad (da)
فَكَيْفَ
ama nasıl?
كَانَ
oldu
عَذَابِي
azabım
وَنُذُرِ
ve uyarılarım

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Âd da yalanlamıştı, derken nasıldı azâbım benim ve korkutuşlarım?

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Âd kavmi de gerçekleri yalanlamıştı. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış bir görün bakalım.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Ad kavmi (Peygamberleri Hûd’u) yalanladı da azabım ve tehdidim nasılmış (gördüler).

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Ad da yalanladı! (Peki) benim azabım ve uyarmalarım nasıl oldu?

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Ad (kavmi) de yalanladı. İşte (bakın) benim azabım ve uyarılarım nasılmış?

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Ad (kavmi) de yalanladı. Şu halde Benim azabım ve uyarmam nasılmış?

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Âd kavmi de tekzib etti. İşte (bak, Ey Rasûlüm), nasıl oldu azabım ve tehdidlerim!...

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  ‘Âd toplumu da yalanlamıştı. Benim cezalandırmam ve uyarmam nasıl oldu?

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Ad milleti peygamberini yalanlamisti; Benim azabim ve uyarmam nasilmis?

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Âd da (peygamberlerini) yalanladı. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış (bir görün) ?

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Ad (kavmi de hakikati) yalanladı, fakat azabım ve uyarılarım(ın akıbeti) nasılmış (gördüler)!

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Âd kavmi de (Hûd’u) yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış!

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Âd kavmi (Peygamberleri Hûd’u) yalanladı da azabım ve tehdidim nasılmış (gördüler).

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Ad da yalanladı. Cezalandırmam ve uyarılarım nasılmış!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Âd (kavmi) da yalanladı, azabım ve uyarılarım nasıl oldu?

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Adoğulları da peygamberlerini yalanladılar. Ama benim azabım ve uyarmam nasılmış?

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Ad (kavmi) de yalanladı. Şu halde Benim azabım ve uyarmam nasılmış?

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ad da yalanladı. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış?

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Aad (kavmi, peygamberleri Hûd’ü) tekzîb etdi. İşte benim azabım (ve bundan evvel) tehdîdlerim nice imiş (düşünün).

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Âd (kavmi) de (peygamberleri Hûd`u) yalanladı; artık (bak onlara) benim azâbım ve korkutmalarım nasılmış?

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ad kavmi de tekzib etti. Benim azabım ve tehdidim nasılmış?

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Ad kavmi de yalanlamıştı. (Bakın bakalım) Azabım ve uyarılarım nasıl olmuş?

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ad (kavmi) de yalanladı. Öyleyse inzarım (uyarılarım) ve azabım nasıl oldu?

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Ad (kavmi) de yalanladı. O halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış, ha?

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ad (kavmi de) hakikati yalanlamıştı ve uyarılarım gözardı edildiğinde verdiğim azap ne şiddetliydi!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  `Ad (kavmi) de yalanlamıştı: fakat uyarımın (dinlenilmemesi) halinde azabım nasıl olurmuş, (gördüler).

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Âd tekzîp etti, artık azabım ve tehdidlerim nâsıl oldu?

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Âd kavmi de yalanlamıştı. Amma azabım ve uyarılarım nasıl oldu?

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ad kavmi de yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış?!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Adoğulları da peygamberlerini yalanladılar. Ama benim azabım ve uyarmam nasılmış?

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Âd kavmi de Peygamberlerini yalancı saydı. Nasılmış Benim cezalandırmam ve tehdidim! Görsünler bakalım!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  ’Âd da yalanladı, ama azâbım ve uyarılarım nasıl oldu?

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Âd da yalanlanmıştı. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış?

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Ad (kavmi) de yalanladı. Şu halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış?

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Âd da yalanlamıştı. Ama nasıl oldu azabım ve uyarılarım!

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  The ´Ad (people) (too) rejected (Truth): then how terrible was My Penalty and My Warning?