1. Kıyamet yaklaştı. Ay yarıldı/gerçek ortaya çıktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ama onlar, bir mucize görseler yüz çevirip: -Sürüp giden bir sihir, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yalanlayıp, heveslerine uydular. Oysa her iş kararlaştırılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlara boyun eğdirecek şeyin haberleri, onlara gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Tam bir adalet ile.. Fakat uyarılar bir yarar sağlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlardan yüz çevir. O gün çağırıcı onları hoşlanmadıkları bir şeye çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-8) Gözleri yere yıkık çekirgeler gibi yayılmış o çağırana koşarak kabirlerinden çıkarlar. Kafirler: -Bu, zor bir gün! derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-8) Gözleri yere yıkık çekirgeler gibi yayılmış o çağırana koşarak kabirlerinden çıkarlar. Kafirler: -Bu, zor bir gün! derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar önce Nuh kavmini de yalanladı. Kulumuzu yalanladılar da "mecnun (cinlenmiş)" dediler. Onu incittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O da: -Ben, yenildim, bana yardım et, diye Rabb’ine dua etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunun üzerine biz de göğün kapılarını şiddetle boşanan sulara açtık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yerden de pınarlar fışkırttık. Böylece sular takdir edilen bir iş için birleşti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onu gözümüzün önünde akıp giden tahta ve mıhtan yapılmış (gemi)de taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Gözlerimizin önünde akıp gitti. İnkar edilen (Nuh’a) bir ödül olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onu bir ayet (işaret) olarak bırakmıştık. İbret alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. -Azabım ve uyarılarım nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun ki Kur’an’ı da öğüt olması için kolaylaştırdık, öğüt alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Âd da yalanlanmıştı. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onların üzerine zor ve meşakkatli baskın süren bir günde kavuran rüzgarları göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sanki kökünden sökülmüş hurma ağacının kökleri gibi insanları yerlerinden koparıp atıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. -Azabım ve uyarılarım nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Andolsun ki Kur’an’ı öğüt olması için kolaylaştırdık. Öğüt alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Semûd da tehdidine kulak asmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. -İçimizden bir adama mı uyacağız? O vakit sapıtmış ve delilik etmiş oluruz, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. -Aramızdan, vahiy ona mı gönderilmiş? Hayır, O, yalancı küstahın biridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. -Yarın onlar kimin yalancı küstah olduğunu görecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. -Biz onları sınamak için dişi deveyi gönderiyoruz; Onları gözet ve sabret! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlara suyun aralarında taksim edildiğini de haber ver. Su içme sırası gelen hazır bulunsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Arkadaşlarını çağırdılar, o da elini uzatıp deveyi vahşice boğazladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. -Bak şimdi, azabım ve uyarılarım nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Onların üstüne tek bir çığlık gönderdik de deve ağılındaki kuru ot gibi oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Andolsun ki Kur’an’ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık. Öğüt alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Lût’un kavmi de tehditlerine kulak asmamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz de üzerlerine taş yağdıran fırtına gönderdik. Ancak Lût’un ailesini, seher vakti kurtarmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Katımızdan bir nimet olarak. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Lût, onları şiddetli azabımız hakkında uyarmıştı. Ama onlar, uyarıları şüphe ile karşıladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar, Lût’un misafirlerinden murat almak istemişlerdi. Biz de onların gözlerini kör ettik. -Şimdi tadına bakın azabımın ve tehdidimin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun ki bir sabah erkenden, bir azap çöküverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. -Tadın azabımı ve tehdidimi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Andolsun ki öğüt olması için Kur’an’ı kolaylaştırdık. İbret alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Firavun Hânedanına da uyarıcılar gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bütün ayetlerimizi yalanladılar. Onları da mutlak güç ve iktidar sahibine yakışır bir şekilde yakalayıverdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. -Sizin kafirleriniz, onlardan daha mı iyi? Yoksa, kitaplarda sizin (azaptan) kurtulacağınız bir ayrıcalığınız mı var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa onlar: -Biz, yenilmez bir toplumuz mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Bu topluluk hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlara asıl vaat edilen kıyamettir. Kıyamet daha korkunç ve daha acıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz günahkarlar sapıklık ve çılgınlık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O gün cehenneme yüzüstü sürüleceklerdir. -Tadın ateşin dokunuşunu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Emrimiz göz açıp kapaması gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Andolsun ki benzerlerinizi helak ettik. İbret alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Onların yaptıkları her şey kayıtlardadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Büyük, küçük... satır, satır... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Korunanlar ise cennetlerde ve ırmaklarda. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Doğruluk makamında, tüm gücü elinde bulunduran bir hükümdarın yanındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster