أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ
Em yekulune nahnu cemium muntesır
Kelime
Anlamı
Kökü
أَمْ
yoksa
يَقُولُونَ
diyorlar (mı?)
نَحْنُ
biz
جَمِيعٌ
bir topluluğuz
مُنْتَصِرٌ
muzaffer (yenilmez)

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Yoksa biz, birbirine yardım eden bir topluluğuz mu derler?

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Biz birbirine yardım eden, yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar?

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Yoksa "Biz, intikam almağa gücü yeten bir topluluğuz" mu diyorlar?

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Yoksa: "Biz yardımlaşan (yenilmez) topluluğuz" mu diyorlar?

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Bizim yardım edenlerimiz var, biz intikam almaya gücü yeten bir topluluğuz.’ mu diyorlar.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "Biz, ’birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan’ bir toplumuz" mu diyorlar?

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Yoksa onlar; "- Biz yardımlaşır, bize karşı gelene zafer kazanır bir topluluğuz" mu diyorlar?

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Yoksa onlar, “Biz üstün olan bir toplumuz” mu diyorlar?

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Yoksa: «Biz oc alabilecek bir topluluguz» mu diyorlar?

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Yoksa onlar, «biz yardım gören (yardımlaşan) bir cemiyet miyiz» diyorlar ?

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Yoksa onlar: “Biz yekvücut olmuş bir grubuz, üstünlük bizim hakkımız!” mı diyorlar?

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Yoksa onlar, "Biz yardımlaşan (güçlü) bir topluluğuz" mu diyorlar?

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Yoksa «Biz, intikam almağa gücü yeten bir topluluğuz» mu diyorlar?

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Yoksa, "Biz, zafere ulaşacak bir cemaatiz" mi diyorlar?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Yoksa «Biz birbirimize yardım eden bir topluluğuz.» mu diyorlar?

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Yoksa onlar «Biz karşımıza çıkacak herkesi yenen güçlü bir orduyuz» mu diyorlar?

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Biz, ’birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan’ bir toplumuz" mu diyorlar?

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Yoksa onlar: "Biz birbirine yardım eden bir topluluğuz." mu diyorlar?

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Yoksa onlar «Biz (peygamberlerden) intikaam olmıya muktedir bir cem’iyyet iz» mi diyorlar?.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Yoksa: `Biz, (birbirimize) yardım eden bir topluluğuz!` mu diyorlar?

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Yoksa onlar: Biz, intikam almaya muktedir bir topluluğuz mu diyorlar?

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Yoksa onlar "Kendi aramızda dayanışma içinde olan bir topluluğuz" mu diyorlar?

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Yoksa: "Biz, hepimiz yardımlaşan (yenilmeyen) bir toplumuz." mu diyorlar?

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Yoksa onlar, "Biz, birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan bir toplumuz" mu diyorlar?

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Yoksa onlar, "Biz yek vücut olmuş bir grubuz, (ve bundan dolayı) üstünlük bizim hakkımız!" mı diyorlar?

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Yoksa "Biz örgütlü gücüz, galip geliriz" mi diyorlar?

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (44-45) Yoksa Biz yardımlaşır (intikamımızı alabilir) bir cemaatiz mi diyorlar? O cemiyet muhakkak ki, yakında bozulacak ve arkalarını çevireceklerdir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Yoksa: "Biz intikam almaya gücü yeten bir topluluğuz. " mu diyorlar?

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Yoksa onlar: "Biz, yardımlaşan (yenilmez) bir toplumuz" mu diyorlar?

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Yoksa onlar «Biz karşımıza çıkacak herkesi yenen güçlü bir orduyuz» mu diyorlar?

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Ne o, "Biz tam dayanışma halinde olan, muzaffer bir topluluğuz" mu diyorlar?

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Yoksa "Biz muzaffer (yenilmez) bir topluluğuz" mu diyorlar?

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Yoksa onlar: -Biz, yenilmez bir toplumuz mu diyorlar?

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Yoksa onlar; «Biz, ’birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan’ bir toplumuz» mu diyorlar?

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Yoksa, "Biz, yardımlaşan/yenilmez bir topluluğuz" mu diyorlar?

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Or do they say: "We acting together can defend ourselves"?