1. (1-2) Kıyamet yaklaşıp ay yarılsa, onlar da bu oluşumu gözleriyle görseler, “Bu devamlı yapılan bir büyüdür” diyerek yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Kıyamet yaklaşıp ay yarılsa, onlar da bu oluşumu gözleriyle görseler, “Bu devamlı yapılan bir büyüdür” diyerek yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar yalanladılar ve kendi arzularına uydular. Oysa her işin varacağı bir yeri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şüphesiz onlara, geçmiş toplumların haberlerinden, kendilerini caydıracak kadar bilgi gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bunlar son derece hikmetli haberlerdir, ama uyarılar işe yaramıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Öyleyse onlardan yüz çevir. Çağrıcının hoşlanılmayan bir şeye çağıracağı günü bekle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gözleri korkudan perişan bir vaziyette, etrafa saçılmış çekirgeler gibi bulundukları yerden çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O davetçiye koşarlar. İnkârcılar, “Bu, çok zor bir gün” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlardan önce Nûh`un toplumu da yalanladı, hem de kulumuzun yalancı olduğuna ısrar ederek. “O, delirdi” dediler ve davetten vazgeçmeye zorlandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bunun üzerine Rabbine, “Ben yenik düştüm, bana yardım et!” diyerek yalvardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Biz de gök kapılarını, devamlı yağan bir yağmurla açtık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yerden kaynaklar fışkırttık. Her iki su, karar verilmiş bir işin gerçekleşmesi için birleşmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Nûh`u da, tahtadan yapılmış, çivilerle çakılmış gemiye bindirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İnkâr edilmiş Nûh`a bir ödül olmak üzere, gemi gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Andolsun ki, gemiyi bir ibret olarak bıraktık, ibret alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun ki Kur`ân`ı, düşünenler için kolaylaştırdık. Düşünen var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ‘Âd toplumu da yalanlamıştı. Benim cezalandırmam ve uyarmam nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Biz onların üzerine, uğursuzluğu devamlı bir günde, dondurucu bir rüzgâr gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O rüzgâr, insanları, sanki köklerinden koparılmış, hurma kütükleri gibi yere seriyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Andolsun ki Kur`ân`ı, düşünenler için kolaylaştırdık. Düşünen var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Semûd kavmi de uyarıcıları yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. “Aramızdan bir beşere mi uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. “Vahiy, aramızda ona mı verildi? Hayır, o yalancı ve şımarığın biridir” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yarın onlar, yalancı ve şımarığın kim olduğunu bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Gerçekten, onları denemek için dişi deveyi gönderen biziz. Sen onları gözetle ve sabret! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlara, suyun aralarında paylaştırdığını haber ver! Her biri, kendi içme sırasında gelsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Arkadaşlarını çağırdılar, o da kılıcını kaptı ve deveyi kesti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz onların üzerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağılına konan kuru ot gibi oluverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Andolsun ki Kur`ân`ı, düşünenler için kolaylaştırdık. Düşünen var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Lût`un toplumu da uyarıcıları yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-35) Lût ailesi hariç, biz de onların üzerine taş yağdırdık. Katımızdan bir nimet olarak, Lût ailesini seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-35) Lût ailesi hariç, biz de onların üzerine taş yağdırdık. Katımızdan bir nimet olarak, Lût ailesini seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Andolsun ki, Lût, onları bu yakalayışımıza karşı uyardı. Onlar bu uyarıları şüphe ile karşıladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Andolsun ki, onlar Lût`tan misafirlerini kendilerine teslim etmesini istediler. Bunun üzerine biz de onların gözlerini kör ettik. “Cezamı ve uyarımı tadın!” dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun ki, bir sabah kendilerine, yakalarını bir daha bırakmayacak olan bir azap gelip çattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte, azabımı ve uyarımı tadın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Andolsun ki Kur`ân`ı, düşünenler için kolaylaştırdık. Düşünen var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Firavun ailesine de uyarıcılar gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bütün mucizelerimizi yalanladılar. Bunun üzerine biz de, her şeye gücü yeten ve her şeyin üstesinden gelene yaraşır bir biçimde yakaladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sizin kâfirleriniz onlardan daha mı iyidir? Yoksa sizin için, eski kitaplarda azaptan kurtuluş belgesi mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa onlar, “Biz üstün olan bir toplumuz” mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Yakında o topluluk mağlup olacak ve sırtlarını dönüp kaçacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Doğrusu kıyamet saati onların azap vaktidir. O saat daha dehşetli ve daha acıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz suçlular bir sapıklık ve çılgınlık içerisindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. “Cehennemin dokunuşunu tadın!” denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Şüphesiz biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bizim buyruğumuz, göz açıp kapama gibi anlık bir iştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Andolsun ki, sizin benzerlerinizi hep helâk ettik. Düşünüp öğüt alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Yaptıkları her şey kitaplarda mevcuttur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Küçük büyük her şey, satır satır yazılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Takvâ sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Güçlü ve Yüce Allah`ın huzurunda, hak meclisindedirler/doğruluk makamındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster