1. (1-4) Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız Muhammed sapmadı, azmadı. O, arzusuna göre de konuşmuyor. Bildirdikleri, kendisine vahyolunan bir vahiyden ibarettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-4) Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız Muhammed sapmadı, azmadı. O, arzusuna göre de konuşmuyor. Bildirdikleri, kendisine vahyolunan bir vahiyden ibarettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-4) Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız Muhammed sapmadı, azmadı. O, arzusuna göre de konuşmuyor. Bildirdikleri, kendisine vahyolunan bir vahiyden ibarettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (1-4) Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız Muhammed sapmadı, azmadı. O, arzusuna göre de konuşmuyor. Bildirdikleri, kendisine vahyolunan bir vahiyden ibarettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-10) Ona, bunu çok güçlü akıl sahibi olan Cebrail öğretmiştir. Doğrulup dikildi. O, en yüksek ufuktaydı. Sonra iyice yaklaştı ve sarktı. İki yayın arası kadar, hatta daha da yakın. Böylece kuluna vahyedeceğini vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-10) Ona, bunu çok güçlü akıl sahibi olan Cebrail öğretmiştir. Doğrulup dikildi. O, en yüksek ufuktaydı. Sonra iyice yaklaştı ve sarktı. İki yayın arası kadar, hatta daha da yakın. Böylece kuluna vahyedeceğini vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (5-10) Ona, bunu çok güçlü akıl sahibi olan Cebrail öğretmiştir. Doğrulup dikildi. O, en yüksek ufuktaydı. Sonra iyice yaklaştı ve sarktı. İki yayın arası kadar, hatta daha da yakın. Böylece kuluna vahyedeceğini vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (5-10) Ona, bunu çok güçlü akıl sahibi olan Cebrail öğretmiştir. Doğrulup dikildi. O, en yüksek ufuktaydı. Sonra iyice yaklaştı ve sarktı. İki yayın arası kadar, hatta daha da yakın. Böylece kuluna vahyedeceğini vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. öyle ki, iki yay aralığı, hatta daha az bir mesafe kaldı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (5-10) Ona, bunu çok güçlü akıl sahibi olan Cebrail öğretmiştir. Doğrulup dikildi. O, en yüksek ufuktaydı. Sonra iyice yaklaştı ve sarktı. İki yayın arası kadar, hatta daha da yakın. Böylece kuluna vahyedeceğini vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-18) Kalp gördüğünü yalanlamadı. O`nun gördükleri hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki Cebrail`i bir başka inişte de görmüştü. Son sınır ağacı, sidretü`l-müntehâ yanında. O ağacın yanında Me`vâ cenneti vardır. Sidre`yi neler kaplamıştı neler! Ne gözü kaydı ne de belirlenen sınırı aştı. Andolsun ki Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-18) Kalp gördüğünü yalanlamadı. O`nun gördükleri hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki Cebrail`i bir başka inişte de görmüştü. Son sınır ağacı, sidretü`l-müntehâ yanında. O ağacın yanında Me`vâ cenneti vardır. Sidre`yi neler kaplamıştı neler! Ne gözü kaydı ne de belirlenen sınırı aştı. Andolsun ki Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (11-18) Kalp gördüğünü yalanlamadı. O`nun gördükleri hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki Cebrail`i bir başka inişte de görmüştü. Son sınır ağacı, sidretü`l-müntehâ yanında. O ağacın yanında Me`vâ cenneti vardır. Sidre`yi neler kaplamıştı neler! Ne gözü kaydı ne de belirlenen sınırı aştı. Andolsun ki Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (11-18) Kalp gördüğünü yalanlamadı. O`nun gördükleri hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki Cebrail`i bir başka inişte de görmüştü. Son sınır ağacı, sidretü`l-müntehâ yanında. O ağacın yanında Me`vâ cenneti vardır. Sidre`yi neler kaplamıştı neler! Ne gözü kaydı ne de belirlenen sınırı aştı. Andolsun ki Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (11-18) Kalp gördüğünü yalanlamadı. O`nun gördükleri hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki Cebrail`i bir başka inişte de görmüştü. Son sınır ağacı, sidretü`l-müntehâ yanında. O ağacın yanında Me`vâ cenneti vardır. Sidre`yi neler kaplamıştı neler! Ne gözü kaydı ne de belirlenen sınırı aştı. Andolsun ki Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (11-18) Kalp gördüğünü yalanlamadı. O`nun gördükleri hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki Cebrail`i bir başka inişte de görmüştü. Son sınır ağacı, sidretü`l-müntehâ yanında. O ağacın yanında Me`vâ cenneti vardır. Sidre`yi neler kaplamıştı neler! Ne gözü kaydı ne de belirlenen sınırı aştı. Andolsun ki Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (11-18) Kalp gördüğünü yalanlamadı. O`nun gördükleri hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki Cebrail`i bir başka inişte de görmüştü. Son sınır ağacı, sidretü`l-müntehâ yanında. O ağacın yanında Me`vâ cenneti vardır. Sidre`yi neler kaplamıştı neler! Ne gözü kaydı ne de belirlenen sınırı aştı. Andolsun ki Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (11-18) Kalp gördüğünü yalanlamadı. O`nun gördükleri hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki Cebrail`i bir başka inişte de görmüştü. Son sınır ağacı, sidretü`l-müntehâ yanında. O ağacın yanında Me`vâ cenneti vardır. Sidre`yi neler kaplamıştı neler! Ne gözü kaydı ne de belirlenen sınırı aştı. Andolsun ki Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gördünüz mü o Lât ve ‘Uzzâ`yı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Üçüncüleri olan ötekini, Menât`ı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (21-22) Demek ki erkek size, dişi Allah`a, öyle mi? O zaman bu, insafsızca bir taksim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (21-22) Demek ki erkek size, dişi Allah`a, öyle mi? O zaman bu, insafsızca bir taksim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (23-24) Bunlar sizin babalarınızın verdiği isimlerden başka bir şey değildir. Allah bu konuda bir delil indirmemiştir. Onlar sadece zanna ve nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Halbuki, onlara Rablerinden doğru yolu gösteren bir rehber gelmiştir. Yoksa insan, her aklına eseni yapamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (23-24) Bunlar sizin babalarınızın verdiği isimlerden başka bir şey değildir. Allah bu konuda bir delil indirmemiştir. Onlar sadece zanna ve nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Halbuki, onlara Rablerinden doğru yolu gösteren bir rehber gelmiştir. Yoksa insan, her aklına eseni yapamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ahiret de, bu dünya da yalnız Allah`ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde nice melek var ki, Allah, kendilerine izin vermedikçe Allah`ın isteği ve rızası dışında kimseye şefaat edemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ahiret hayatına inanmayanlar, meleklere kız adı veriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Halbuki onların bu hususta hiç bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise asla gerçeği ifade etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Kitabımızdan yüz çevirenlerden ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onların ilimde aldıkları mesafe bu kadardır. Şüphesiz Rabbin yoldan çıkanı da doğru yola geleni de hakkıyla bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Göklerde ve yerde olanlar Allah`ındır. Sonunda, işlerini kötü yapanları cezalandıracak ve iyi yapanları da daha güzeli ile ödüllendirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar, basit hatalar hariç büyük günahlardan ve yüz kızartıcı davranışlardan kaçınanlardır. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması geniştir. O sizi topraktan var ederken de, annelerinizin rahminde saklı bulunduğunuzda da, sizinle ilgili her bilgiye sahiptir. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayınız. O, Allah`a saygı duyanı en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Gördün mü yüz çevireni? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Az verip sonra vermemekte direneni? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gaybın bilgisi o adamın yanında da, o görüyor mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa ona Mûsâ`nın sayfalarındaki şu bilgiler haber verilmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sözünü tam olarak yerine getiren İbrâhim`in sayfalarındaki şu bilgiler de mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. “Gerçekten hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklenemez.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bilsin ki, insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Çalışması da ileride görülecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra ona karşılığı tastamam ödenecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Şüphesiz sonunda varış sadece Rabbine olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Güldürecek ve ağlatacak olan da O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Öldürecek ve diriltecek olan da O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (45-46) Atıldığı zaman döl suyundan çifti, yani erkeği ve dişiyi yaratan da O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (45-46) Atıldığı zaman döl suyundan çifti, yani erkeği ve dişiyi yaratan da O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Öldükten sonra tekrar diriltme de O`na aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Zengin eden de yoksul kılan da O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Şı‘râ yıldızının Rabbi de O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Şüphesiz ‘Âd kavmini O helâk etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Semûd`u da O helâk etti ve geriye hiçbir şey bırakmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Onlardan önce, Nûh toplumunu da helâk etmiştir. Onların hepsi çok zâlim ve çok azgın kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Alt-üst olan şehirleri de O böyle yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onları neler kapladı neler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Artık, Rabbinin hangi nimetinden şüphe ediyorsun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bu peygamber de eski uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. (57-58) Kıyamet yaklaştı. Allah`tan başka, onun vaktini ortaya çıkaracak yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (57-58) Kıyamet yaklaştı. Allah`tan başka, onun vaktini ortaya çıkaracak yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şimdi bu kitaba mı hayret ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Haydi! Allah`a secde edip O`na kulluk ediniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster