1. (1-6) Tûr`a, açılmış ince deride yazılı kitaba, imar edilmiş o eve; yükseltilmiş şu tavana, kabaran denize yemin olsun ki… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-6) Tûr`a, açılmış ince deride yazılı kitaba, imar edilmiş o eve; yükseltilmiş şu tavana, kabaran denize yemin olsun ki… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-6) Tûr`a, açılmış ince deride yazılı kitaba, imar edilmiş o eve; yükseltilmiş şu tavana, kabaran denize yemin olsun ki… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (1-6) Tûr`a, açılmış ince deride yazılı kitaba, imar edilmiş o eve; yükseltilmiş şu tavana, kabaran denize yemin olsun ki… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (1-6) Tûr`a, açılmış ince deride yazılı kitaba, imar edilmiş o eve; yükseltilmiş şu tavana, kabaran denize yemin olsun ki… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (1-6) Tûr`a, açılmış ince deride yazılı kitaba, imar edilmiş o eve; yükseltilmiş şu tavana, kabaran denize yemin olsun ki… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbinin azabı kesinlikle gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ona hiçbir engel yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O gün, gök şiddetle sallanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar yerlerinden kopup gider. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Yalanlayanların vay haline o gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlar bâtıla dalıp eğlenirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) O gün cehennem ateşine zorla itilirler. Kendilerine, “İşte yalanladığınız ateş budur” denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) O gün cehennem ateşine zorla itilirler. Kendilerine, “İşte yalanladığınız ateş budur” denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. “Bu bir büyü müdür, yoksa siz mi görmüyorsunuz?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Oraya girin, artık ona dayanmanız da dayanmamanız da sizin için farketmez. Siz sadece yaptığınızın karşılığını görmektesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) Kendilerini Allah`ın emirlerine karşı gelmekten koruyanlar, Rablerinin kendilerine verdiklerinden yararlanarak cennetler ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından koruyacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) Kendilerini Allah`ın emirlerine karşı gelmekten koruyanlar, Rablerinin kendilerine verdiklerinden yararlanarak cennetler ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından koruyacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. “Dizili koltuklara yaslanarak, yaptıklarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyiniz, içiniz!” Onlara çok güzel eşler de veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. “Dizili koltuklara yaslanarak, yaptıklarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyiniz, içiniz!” Onlara çok güzel eşler de veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İnananlar ve soyları da imanlı olarak kendilerine uyanları, soyları ile buluştururuz. Onların yaptıklarından hiçbir şeyi eksiltmeyiz. Herkes kazandığına karşılık rehindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara, hoşlarına giden meyvelerden ve etten de veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar; ama burada kötü söz de yoktur, günah işleme de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sedefteki inci gibi olan hizmetçileri, etraflarında dolaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Birbirlerine yönelip soru sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. “Şüphesiz biz bundan önce ailemizin içerisinde korkardık.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. “Allah bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen azaptan korudu.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. “Gerçekten biz bundan önce O`na yalvarıyorduk. Çünkü asıl iyilik sahibi ve merhamet eden O`dur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Sen öğüt ver! Rabbinin nimeti sayesinde sen ne kâhinsin ne de bir deli. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yoksa onlar, “O, başına bir felaketin gelmesini beklediğimiz bir şair midir?” diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. “Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlara akılları mı bunu emrediyor? Yoksa onlar azgınlar topluluğu mudurlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yoksa, “onu kendisi uydurdu” mu diyorlar? Hayır! Onlar inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Eğer doğru iseler onun benzeri bir söz getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa, gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır! Onlar kesinlikle inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa, Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Yoksa, her şeye hâkim olan kendileri midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa, üzerine çıkıp vahiy dinledikleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse onları dinleyenler açık bir mucize getirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa kızlar O`nun da oğlanlar sizin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa, sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun da onlar bu isteğin altından kalkamıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa, gayb onların yanındadır da onlar mı yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yahut, bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar, inkâr edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa, onların Allah`tan başka bir tanrıları mı vardır? Hâşâ! Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gökten düşen bir kütle görseler, “Üst üste yığılmış bulutlardır” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Artık, çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün, tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermez ve yardım da görmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz, zulmedenler için bundan başka bir azap da vardır. Fakat onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rabbinin hükmüne sabret! Bil ki sen, bizim gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra O`nu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster