1. (1-6) Esip savuran rüzgârlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akanlara, iş bölümü yapanlara yemin olsun ki, size vaad edilen kesinlikle gerçekleşecektir; ceza da kesinlikle olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-6) Esip savuran rüzgârlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akanlara, iş bölümü yapanlara yemin olsun ki, size vaad edilen kesinlikle gerçekleşecektir; ceza da kesinlikle olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-6) Esip savuran rüzgârlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akanlara, iş bölümü yapanlara yemin olsun ki, size vaad edilen kesinlikle gerçekleşecektir; ceza da kesinlikle olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sonra işleri paylaştıranlara andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (1-6) Esip savuran rüzgârlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akanlara, iş bölümü yapanlara yemin olsun ki, size vaad edilen kesinlikle gerçekleşecektir; ceza da kesinlikle olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (1-6) Esip savuran rüzgârlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akanlara, iş bölümü yapanlara yemin olsun ki, size vaad edilen kesinlikle gerçekleşecektir; ceza da kesinlikle olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yörüngelere sahip olan göğe yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şüphesiz siz çelişkili sözler söylüyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O sözden dolayı imandan döndürülebilen, döndürülüyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kahrolsun o koyu yalancılar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar cehalet bataklığında ne yaptıklarından habersizdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. “Ceza günü ne zaman?” diye sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün onlar ateşe sokulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. “Azabınızı tadın! Acele gelmesini beklediğiniz şey budur” denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ne var ki sorumlu davrananlar, akıl sır ermez cennetlerde ve pınar başlarında bulunacaklar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Allah`ın emirlerine karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiğini alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunacaklar. Şüphesiz onlar, bundan önce dünyada güzel davrananlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlar, geceleri pek az uyurlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Seher vakitlerinde de Allah`tan af dilerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde âyetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendi iç âleminizde de âyetler vardır. Gözlem yapmıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Gökte de rızkınız ve size vaad edilen şeyler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki, bu Kur`ân, sizin konuşmanız gibi kesin ve gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İbrâhim`in saygın konuklarının haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar, İbrâhim`in yanına girip selâm vermişlerdi. İbrâhim de selâmı almış, içinden “Bunlar yabancılar” demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hemen hanımının yanına giderek, semiz bir dana kebabını getirmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onların önüne koyup, “Yemez misiniz?” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hallerinden dolayı içinden bir korku duydu. “Korkma!” dediler ve ona bilgin bir çocuk müjdesi verdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. O esnada, hanımı çığlık atarak, yüzüne vurarak geldi ve “Kısır bir kocakarıdan mı?” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. `Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz O, hikmet sahibidir, bilendir` dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İbrâhim, “Ey elçiler! Sizin göreviniz nedir?” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. “Biz, suçlu bir topluma gönderildik.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. “Üzerlerine taşlanmış çamur yağdırmak için.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. “Rabbinin katından aşırı gidenler için belirlenmiş taşlardan.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Fakat orada bir aile dışında Müslüman bulamadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Acı azabdan korkanlar için orada bir ibret bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Mûsâ`nın başından geçen olaylarda da dersler vardır. Onu apaçık bir delil ile Firavun`a gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Firavun ve yandaşları yüz çevirdi. Firavun, “Bu, bir büyücüdür veya delidir” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sonunda onu ve askerlerini denize attık. O, kendini kınayıp duruyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. ‘Âd kavminde de dersler vardır. Onlara kasıp kavuran rüzgârı göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Semûd olgusunda da dersler vardır. Çünkü onlara, “Belli süreye kadar nimetlerden faydalanınız” denilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Buna rağmen Rablerinin emirlerine karşı geldiler de bakıp dururlarken onları yıldırım çarptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ayağa kalkacak güçleri kalmamış, yardım edenleri de olmamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bunlardan önce de, Nûh toplumunu helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Göğü kendi kudretimizle biz bina ettik ve biz elbette genişleticiyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yeri de döşedik. Ne güzel döşeyiciyiz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Düşünüp öğüt alasınız diye, her şeyi çift yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Artık hepiniz Allah`a koşunuz. Şüphesiz ben, sizin için O`nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah ile birlikte başka bir tanrı edinmeyiniz. Şüphesiz ben, sizin için O`nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Aynen bunların yaptığı gibi, onlardan öncekilere de bir peygamber geldiğinde ona “büyücü” ya da “deli” demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onlar bunu nesilden nesile vasiyet mi etmişlerdi? Doğrusu onlar, haddi aşan bir toplumdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Artık onlardan yüz çevir! Bundan sonra sen hiç kınanmazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Öğüt ver, çünkü öğüt müminlere fayda verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Şüpesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah`tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Bu haksızlığı yapanların, benzerleri gibi elbette azaptan payları vardır. Artık onun acele gelmesini istemesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Uyarıldıkları günden dolayı vay hallerine o inkârcıların! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster