وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
Ves semae beneynaha bi eydiv ve inna le musiun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَالسَّمَاءَ
ve göğü
بَنَيْنَاهَا
inşa ettik
بِأَيْدٍ
sağlam
وَإِنَّا
ve elbette biz
لَمُوسِعُونَ
genişleticiyiz

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve biz, gökleri kurduk kudretle, onlardan daha üstününü, daha büyüğünü kurmaya da gücümüz yeter.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Gökyüzünü ve içerisindekileri, yaratıcı gücümüzle inşa eden biziz ve onlardan daha üstününü ve daha büyüğünü kurmaya da gücümüz yeter veya o gökyüzünü devamlı genişletmekteyiz.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleticiyiz.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Semâya (Evren’e ve de beyin kapasitesine) gelince, onu elimizle bina ettik ve muhakkak ki biz genişleticileriz (boyutsal oluşumlarla - varlıklarla - idrakını genişletmek suretiyle, beyindeki kullanılır alanın genişlemesiyle)!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Göğü de biz güçle bina ettik ve biz onu genişletmekteyiz.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Biz göğü ’büyük bir kudretle’ bina ettik ve şüphesiz Biz, (onu) genişleticiyiz.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (Bir de semaya bakın), biz onu kuvvetle bina ettik. Muhakkak ki biz, büyük kudrete sahibiz.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Göğü kendi kudretimizle biz bina ettik ve biz elbette genişleticiyiz.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Gogu, gucumuzle Biz kurduk; suphesiz biz onu genisleticiyiz.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Göğü de kudretimizle yapıp kurduk. Şüphesiz ki biz, hep genişleticileriz.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Göğü biz kudretimizle bina ettik. Şüphesiz onu genişleten de biziz.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim (her şeye) gücümüz yeter.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleticiyiz.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Göğü gücümüzle biz kurduk ve onu biz genişletmekteyiz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Biz göğü kudretimizle bina ettik. Hiç şüphesiz biz, çok genişlik ve kudret sahibiyiz.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Göğü gücümüzle biz kurduk; şüphesiz biz onu genişleticiyiz.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Biz göğü ’büyük bir kudretle’ bina ettik ve şüphesiz biz, (onu) genişleticiyiz.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz genişleticileriz.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Biz göğü kuvvetle bina etdik. Çünkü biz muhakkak ve mutlak bir (vüs’at ve) kudrete mâlikizdir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Göğü de kuvvet(imiz)le binâ ettik; ve şübhe yok ki biz, elbette (devamlı sûrette onu)genişleticileriz.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Göğü gücümüzle Biz kurduk. Ve muhakkak ki Biz, genişleticiyiz.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Biz her şeyi kuşatıcı olarak, gökyüzünü bir güçle bina ettik.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve sema; Biz onu büyük bir kudret ile bina ettik. Ve muhakkak ki (onu) genişletici olan elbette Biziz.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz, kudret sahibiyiz.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Evreni (yaratıcı) güc(ümüz) ile inşa eden Biziz; ve şüphesiz Biziz onu istikrarlı bir şekilde genişleten.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bütün bir göğü kendi güç ve kudretimizle Biz inşa ettik ve onu sürekli genişleten de Biziz.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (45-47) Artık bir kalkınmaya da güç yetiremediler ve yardım görücüler de olmadılar. Nûh kavmini de evvelce (helâk ettik). Şüphe yok ki, onlar fâsıklar olan bir kavim olmuşlardı. Ve göğü bir kuvvetle bina ettik ve şüphe yok ki, biz elbette kâdirleriz.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz genişleticileriz.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Evreni/göğü/uzayı kuvvetle, sapasağlam bina ettik/kurduk. Ve şüphesiz Biz onu genişletiyoruz.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Göğü gücümüzle biz kurduk; şüphesiz biz onu genişleticiyiz.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Göğü Biz çok sağlam bir şekilde bina ettik, onu genişleten Biziz. Çünkü Biz geniş kudret ve hakimiyet sahibiyiz.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Göğü sağlam yaptık, biz genişleticiyiz (kudretimiz geniştir, göğü öyle genişleten biziz).

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Göğü ellerimizle bina ettik. Çünkü biz, çok güçlüyüz.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Biz göğü ’büyük bir kudretle’ bina ettik ve şüphesiz biz, (onu) genişletici olanlarız.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Göğe gelince, onu biz ellerimizle kurduk. Hiç kuşkusuz, biz, genişleticileriz.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  With power and skill did We construct the Firmament: for it is We Who create the vastness of pace.