1. O tozutup savuranlara/o kırıp un ufak edenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O ağırlık taşıyanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O kolayca akıp gidenlere/o rahatça yüzenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O iş ve oluşu bölüştürenlere yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hiç kuşkusuz, o size vaat olunan kesinlikle doğrudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve din, şaşmaz bir olgudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yemin olsun o ahenkli yollar taşıyan göğe, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ki siz gerçekten tartışmalarla dolu bir söz içindesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yüzgeri çevrilen onun yüzünden çevrilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kahrolsun o düzenbaz yalancılar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ki onlar bir sersemlik içinde ne yaptıklarından habersizdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sorarlar: "Ne zaman o din günü?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün onlar ateş üzerinde deneme ve elemeye tâbi tutulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Tadın imtihan ve ıstırabınızı. İşte budur o çarçabuk gelmesini istediğiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Şu da bir gerçek ki, sakınıp korunanlar bahçelerde ve pınar başlarındadır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Rablerinin kendilerine verdiğini almış kişiler olarak. Doğrusu, onlar bundan önce de iyilik ve güzellik sergilemekteydiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Gecenin pek azında uyumaktaydılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Seher vakitlerinde af dilemekteydi onlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İhtiyaç sahibi için, yoksul için bir hak vardı mallarında onların. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yeryüzünde ayetler vardır görürcesine bilenler için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Benliklerimizin içinde de. Hâlâ bakıp görmeyecek misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sizin, rızkınız da göktedir, tehdit edildiğiniz şey de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki, o tıpkı sizin konuşabildiğiniz gibi kesin bir gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Geldi mi sana İbrahim’in ikram edilen konuklarının haberi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hani, İbrahim’in yanına girmişlerdi de "Selam!" demişlerdi. İbrahim: "Selam! Tanınmayan bir topluluk bu." demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hemen ailesinin yanına gitti; semiz bir dana getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Danayı misafirlerin önüne sürdü. "Yemez misiniz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O arada, içine bunlardan bir kuşku düştü. "Korkma!" dediler. Ve ona bilgin bir oğlan müjdelediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Derken, karısı bir çığlık içinde döndü; yüzüne vurarak şöyle dedi: "Ben, doğurma yaşını geçmiş bir kocakarıyım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Dediler ki: "Rabbin öyle buyurmuştur. Hüküm ve hikmet sahibi O’dur, en iyisini bilen de O’dur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İbrahim sordu: "Amacınız ne, ey elçiler?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dediler: "Biz, suçlulardan oluşan bir topluma gönderildik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Üzerlerine çamurdan taş atalım diye." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Rabbin katında, sınır tanımazlar için işaretlenmiş taşlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada, müminlerden kim varsa çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Artık orada, bir ev dışında, müslümanlardan/Allah’a teslim olanlardan hiç kimse bulamıyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Acıklı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Mûsa’da da. Biz onu açık bir kanıtla Firavun’a gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O tüm gücüyle/tüm seçkin adamlarıyla birlikte yüz çevirdi ve şöyle dedi: "Bir büyücü yahut mecnun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bunun üzerine, onu da ordusunu da yakalayıp suyun ortasına fırlattık. Kendi kendini kınayıp duruyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Âd kavminde de bir ibret var. Onlar üzerine, her şeyi yerinden söken rüzgârı göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Üzerinden geçtiği her şeyi kül haline getirmeden bırakmıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Semûd’da da bir ibret var. Onlara şöyle denmişti: "Bir vakte kadar yiyip içip eğlenin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Daha sonra onlar, Rablerinin emrine kafa tuttular da gözleri baka baka yıldırım kendilerini yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ne kalkıp kaçabildiler ne de kendilerine yardım eden oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Daha önce de Nûh kavmini batırmıştık. Çünkü onlar da doğruluktan ayrılmış bir topluluktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Göğe gelince, onu biz ellerimizle kurduk. Hiç kuşkusuz, biz, genişleticileriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yeri de biz döşedik. Ne güzel döşeyicileriz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Herşeyden iki çift yarattık ki düşünüp anlayabilesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. O halde Allah’a kaçın/sığının! Ben size O’ndan gelmiş açıklayıcı bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah’ın yanına başka bir ilah koymayın! Ben size O’ndan gelmiş açıklayıcı bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte böyle! Onlardan önce herhangi bir resul geldiğinde, mutlaka şöyle dediler: "Ya büyücüdür ya deli." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Bunu aralarında vasiyetleştiler mi? Hayır, azıp sapmış bir topluluk bunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Artık onlardan yüz çevir. Sen bu yüzden kınanmayacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Hatırlat/öğüt ver; çünkü hatırlatıp öğüt vermek müminlere yarar sağlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ben, cinleri ve insanları bana ibadet etmeleri/benim için iş yapıp değer üretmeleri dışında bir şey için yaratmadım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni yedirip doyurmalarını da istemiyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Hiç kuşkusuz, Allah Rezzâk’tır, bol bol rızık verir. Kuvvet sahibidir, Metîn’dir, güçlü ve dayanıklıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şu bir gerçek ki, zulmedenlerin, tıpkı arkadaşlarının günahları gibi günahları vardır. O halde acele etmesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. O vaat edildikleri günlerinden dolayı vay kâfirlerin haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster