وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ
Ve fil erdı ayatul lil mukınin
Kelime
Anlamı
Kökü
وَفِي
ve vardır
الْأَرْضِ
yeryüzünde
ايَاتٌ
nice ibretler
لِلْمُوقِنِينَ
kesin inanacaklar için

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve yeryüzünde deliller var iyiden iyiye inanmış olanlara.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  İyiden iyiye inanmış olanlar için, yeryüzünde Allah’ın varlığına birliğine delalet eden nice işaretler, belgeler var.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Kesin olarak inananlar için yeryüzünde âyetler vardır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İkân sahiplerine arzda (bedende) işaretler vardır!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Yeryüzünde kesin bir inançla inanacaklar için ibretler vardır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Arzda da gerçekten tasdik edenler için bir çok ibretler var.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde âyetler vardır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (20-21) Kesin olarak inananlara, yeryuzunde ve kendi icinizde Allah’in varligina nice deliller vardir; gormez misiniz?

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Kesinlikle bilip inananlar için yeryüzünde (Allah’ın varlığına, birliğine delâlet eden) açık belgeler vardır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Yeryüzünde içlerinde hiçbir şüphe duymadan inananların görebileceği (Allah`ın büyüklüğünü anlatan) deliller vardır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (20-21) Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hâlâ görmüyor musunuz?

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Kesin olarak inananlar için yeryüzünde âyetler vardır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Kesin gerçeği onaylayanlar için yerde ayetler (işaret ve deliller) vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  (20-21) Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz?

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Kesin inanacak insanlar için yeryüzünde nice deliller vardır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Küre-i) arzda kâmil bilgi saahibleri için nice âyetler vardır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (20-21) Kat`î olarak îmân edecekler için yerde ve kendi nefislerinizde (Allah`ın kudretine ve birliğine) deliller vardır. Hiç görmez misiniz?

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İkna olmak isteyenler için, yeryüzünde Rabbinin pek çok ayetleri var.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Yakîn hasıl edenler için yeryüzünde (Allah’ın) âyetleri vardır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için yeryüzünde ayetler vardır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Yeryüzünde içlerinde hiçbir şüphe duymadan inananlar(ın görebileceği, Allah’ın varlığının) işaretleri vardır,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Yeryüzünde, gönülden inanmış olanların (şahit olduğu) ilahi işaretler vardır;

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (19-20) Ve mallarında da dilenen ve yoksul bulunan için bir hak var idi. Ve yerde imân-ı yakin erbâbı için deliller vardır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Kesin olarak inananlar için yeryüzünde açık âyetler (deliller) vardır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Yeryüzünde, kesin inananlar için ayetler vardır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Kesin inanacak insanlar için yeryüzünde nice deliller vardır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (20-22) Kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde birçok deliller vardır. Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hâlâ görmeyecek misiniz? Gökte de hem rızkınız (rızkınızın vesileleri), hem de size vâd olunan cennet vardır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Kesin inanacaklar için yerde nice ibretler vardır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Yeryüzünde gerçekten iman edecekler için ayetler vardır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Yeryüzünde ayetler vardır görürcesine bilenler için.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  On the earth are signs for those of assured Faith,