1. Tozu dumana katan ve savurup kaldıran rüzgarlara, tabiat kuvvetlerine ve meleklere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. yağmur yükleriyle yüklü bulutlara da, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. denizlerde kolayca akıp giden gemilere ve yörüngelerinde dönüp seyreden gezegenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. tüm kâinât içerisinde yaratıkların tümünün işlerini taksim edip ayarlayan güçlere andolsun ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Size vaat olunan haşir, neşir, ceza, mükafat, cennet, cehennem kesinlikle meydana gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Düşün, yıldız kümeleriyle dolu yörüngeler, yollar sahibi, düz ve güzel yaratılmış gök kubbeyi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Siz ey inkârcılar! Kur’ân ve peygamber hakkında çeşitli ve birbirini tutmaz sözler söylemektesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bu çeşitli sözlerinden dolayı, ancak haktan yüz çevirenler sapıtırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Peygamber ve Kur’ân hakkında değişik yalanlamalarla ortaya çıkanlar kahrolsunlar, yok olsunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar aptalca daldıkları cehalet içerisinde, ne dediklerini bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Ne zaman gelecek ceza günü?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O ceza günü, ateşin üzerinde çetin bir sınav verecekleri gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Tadın azabınızı! İşte dünyada çarçabuk gelmesini istediğiniz bu idi" denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ama yollarını Allah’ın kitabıyla bulanlar, cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Rablerinin kendilerine verdiği tüm nimet ve ikramları, elde ederek huzurlu bir yaşantı içindedirler. Zaten onlar dünyada da iyilik ve güzelliği huy edinenlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geceleri pek az uyurlardı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. seherlerde bağışlanma dilerlerdi Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ve sahip oldukları herşeyden, yardım isteyenlere ve sıkıntı içinde bulunanlara bir pay ayırırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İyiden iyiye inanmış olanlar için, yeryüzünde Allah’ın varlığına birliğine delalet eden nice işaretler, belgeler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendi öz benliğinizde de, nice ibretler, alametler var. Hâlâ bunları görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rızkınızın meydana gelmesine sebep olan yağmurlar ve size vaat edilen ceza, sevap ve amel defterleri göklerdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte o göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, vaat olunduğunuz ceza, hesap, cennet, cehennem gibi şeyler, tıpkı söylediğiniz sözün, kendi sözünüz olduğunda şüpheniz olmadığı gibi doğrudur ve mutlaka gerçekleşecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İbrahim’in meleklerden ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O elçiler, İbrahim’e gelip O’na selam verdiklerinde, size de selam olsun demişti ve kendi kendine, bunlar tanınmayan kimseler diye düşünmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hemen ailesinin yanına giderek, kızartılmış semiz bir buzağı eti ile geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onların önüne yaklaştırıp, "Yemez misiniz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Korkma!" demişlerdi ve O’na bilgi sahibi bir oğlu olacağını müjdelemişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Benim gibi kısır bir kocakarıdan mı olacak, o bilgili çocuk!" diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Bu böyledir, Rabbin böyle buyurdu ve şüphesiz Rabbin, herşeyi yerli yerince yapandır ve herşeyi bilendir" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Ey elçiler! Göreviniz nedir?" deyince; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Şüphe yok ki biz, günaha batıp gitmiş Lût toplumunu helak etmek üzere gönderildik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Aşırı gidip, ölçüyü kaçıran bu toplum üzerine, pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırmak için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Öyle taşlar ki, bu aşırı gidip, ölçüyü kaçıranlar için, Rabbinin katında işaretlenmiştir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Derken orada inananlardan kim varsa, çıkarmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Gerçekten de bir ev halkından başka, müslüman da bulamamıştık orada. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve o memlekette acıklı azaptan korkanlar için, apaçık belgeler, kalıntılar ve ibretli manzaralar bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Musa ve Firavun kıssasında da, aynı ibretli mesajı verdik. Çünkü biz O’nu; Firavun’a apaçık bir delille göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O bütün ileri gelenleri ve ordusuyla birlikte yüz çevirmişti, kibirlenip, böbürlenmişti de; "Bu Musa bir büyücü veya bir deli" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve biz onu ve askerlerini alarak, hepsini denize atmıştık, o esnada ümitsizlik içerisinde, yaptıklarına pişman olarak, kendini kınıyordu, ama son andaki pişmanlık ve kınamanın faydası olmayacaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ve tüm günahkarları yok eden kasırgayı, üzerlerine saldığımız Âd kavminin başına gelenlerde de, aynı ibretleri görebilirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bu kasırga geçtiği her yerde, hiç birşey bırakmadı, herşeyi çürümüş kemiklere ve küle çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Semûd kavminin kıssasında da aynı mesaj vardır ki, biz onlara kısa bir zaman sefanızı sürün bakalım demiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Çünkü Rablerinin buyruğuna baş kaldırmışlardı. Bunun üzerine ümitsizce, bakınıp dururlarken, bir ceza yıldırımı onları yakalamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Çünkü ne ayakta durmaya güçleri kalmış, ne de yardım görebilmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Daha önce Nuh kavmini de böylece yok etmiştik. Çünkü onlar da, Allah’ın yolundan çıkmış bir toplum idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Gökyüzünü ve içerisindekileri, yaratıcı gücümüzle inşa eden biziz ve onlardan daha üstününü ve daha büyüğünü kurmaya da gücümüz yeter veya o gökyüzünü devamlı genişletmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Biz yeryüzünü de genişce yaydık ve onu pek de güzel düzenledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Herşeyden de çift çift yarattık ki, Allah’ı hatırlar, ibret alırsınız diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "Boş, anlamsız, sahte ve kötü olan herşeyden kaçıp, Allah’a sığının. Gerçekten ben, O’nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve Allah’la beraber başka ilahlar kabul etmeyin. Gerçekten ben, O’nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte böyle, kendilerinden önce yaşamış olanlara da hangi elçi geldiyse, mutlaka, "Bu bir sihirbazdır veya delidir!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Geçenlerle sonraki gelenler, bu sözü birbirlerine tavsiye mi ettiler de, hep aynı itirazı yapıyorlar. Hayır, onlar ve bunlar hepsi azgın ve taşkın kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. O halde onlardan yüz çevir, bundan dolayı kınanacak değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ama yine sen kulak veren herkese, öğüt vermeye devam et. Çünkü bu hatırlatmalar mü’minlere fayda sağlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ve iyi bilin ki, ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ve ben onlardan ne rızık istiyorum, ne de beni doyurmalarını. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Şüphesiz her canlının rızkını veren Allah’tır, kuvvetine acizlik gelmeyen tek kuvvet sahibi de yine Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şüphesiz yaratılış gayesi dışında yaşamaya devam edenler, geçmişteki arkadaşları gibi azaptan paylarını alacaklardır. Öyleyse onu acele istemesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenlere, vaat olunan azap günü, vay onların hallerine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster