1. Kâf. Andolsun şanlı, şerefli Kur’ân’a. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. "Bu ne tuhaf şey!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Ölüp bir yığın toprak olduktan sonra mı tekrar dirileceğiz? Bu gerçekleşmesi mümkün ve muhtemel olmayan bir dönüştür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz toprağın onların bedenlerinden neyi çürütüp yok ettiğini iyi biliriz. Çünkü katımızda, herşeyi zapteden ve koruyan bir kitap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayır, gerçek olan Kur’ân onlara gelince, yalanladılar da şimdi onlar her yönden, darmadağınık ve perişan bir haldedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl kurduk ve yıldızlarla nasıl süsledik, onda bir delik ve yarık da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve yeryüzünü de genişletip yaydık, üzerine sağlam dağlar yerleştirdik ve o yeryüzünde gözler, gönüller açan güzelim bitkileri, çift çift bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bütün bunları meydana getirmemiz Allah’a dönüp O’na sığınan her kulun, gönül gözünü açmak ve ona ibret, öğüt vermek içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Salkım salkım meyveleriyle uzun hurma ağaçları bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kullara rızık olması için ve o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte insanın ölümden sonra, yeniden kabirden çıkışı da böyle olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semûd kavmi de yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Âd, Firavun ve Lût’un kavmi de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eyke halkı ve Tübba’ kavmi de. Bütün bunlar peygamberleri yalanladılar da, helak olmayı hak ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İlk yaratma ile yorulup, aciz mi kaldık ki, yeniden yaratamayalım? Hayır, onlar bu yeni yaratılıştan şüphe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gerçek şu ki, insanı yaratan biziz. Benliğinin ona ne gibi vesveseler verdiğini biliriz ve biz ona şahdamarından daha yakınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Çünkü insanın sağında ve solunda oturan, denetleyip tesbit eden ve yazan bir melek vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen, dediklerini zapteden bir melek hazır bulunmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ölüm baygınlığı gerçek olarak gelip çattı mı, ona işte bu senin kaçıp durduğun şeydir denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sûra üfürüldü mü, işte o bir uyarının gerçek olacağı gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O kıyamet günü her can; mahşer yerine, biri alıp gideceği yere götüren, biri de şahit olan iki melek ile beraber gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Gerçekten sen, bu günün geleceğini ummazdın. Artık bugün senden perdeyi kaldırıverdik, o nedenle bugün, gözün oldukça keskindir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "İşte bu onun amellerini yansıtan defter, yanımda hazırdır" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Ey iki görevli melek! Haydi ikiniz atın cehenneme, her inatçı Allah’tan gelen gerçekleri örtbas eden nankörü, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. hayra engel olan saldırgan şüpheciyi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O ki, Allah ile beraber başka ilahlar edindi, bundan dolayı ikiniz birden onu çetin bir azaba atın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Rabbimiz, ben onu azdırmadım. Fakat onun kendisi sapıklığın kuyusuna dalmıştı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Benim önümde çekişmeyin ey günahkarlar! Çünkü ben sizi, bu hesap gününe karşı uyarmıştım" diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Benim verdiğim hüküm asla değişmez ve ben kullarıma da asla haksızlık etmem." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Daha fazlası var mı?" diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. O gün cennet, yolunu yordamını Allah’ın kitabıyla bulanlara yaklaştırılacak. Zaten o cennet onlar için hiç de uzak değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Gönülden Allah’a yönelip dönen ve İslâm’ın hükümlerini koruyan, siz müslümanlara vaat olunan yerdir bu" denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Görmediği halde Rahman’a karşı, içi titreyerek korku duyan ve içten Allah’a yönelmiş bir kalp ile gelen içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bu cennete huzur içinde girin, bu ebedi hayatın başladığı gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onlar orada herşeye sahip olacaklar, ama bilsinler ki, katımızdan daha fazlası da var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bu inkârcılardan önce, nice nesilleri helak etmiştik ki, onlar kuvvetçe bunlardan daha üstün ve çetin idiler, şehirleri imar etmek üzere veya ölümden kaçmak üzere, nice ülkeleri işgal etmişlerdi. Böyle iken sığınacak bir yer mi buldular? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. İşte sağlam bir kalbi olup da, huzur içinde kulak veren için, bunda gerçekten önemli bir mesaj vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri altı devre ve altı zamanda yarattık ve bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ey Muhammed! O inkârcı sapıkların dediklerine sabret. Güneş doğmadan ve batmadan önce, Rabbinin sınırsız şanını tüm övgüleriyle yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Gecenin bir bölümünde ve namazların sonunda da, O’nun şanını yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. İsrafil’in herkesin duyabileceği bir yakınlıkta, mahşer için yapacağı çağrıya kulak verin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün tüm insanlar, o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bu ölümden sonra diriltilip tekrar yeni bir hayata çıkacakları gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Hayat veren ve ölümü gerçekleştiren biziz, dönüşünüz de bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O gün yeryüzü yarılır, onlar da oradan çıkıp, mahşer yerine çarçabuk koşarlar. Bu bize göre pek kolay bir toplayıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz o inkârcıların ne dediklerini daha iyi biliriz. Senin onları zorla yola getirmeye de gücün yetmez. Ama sen yine de, benim uyarımdan korkanlara, bu Kur’ân vasıtasıyla hatırlatmada bulun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster