مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ
Musevvemeten ınde rabbike lil musrifin
Kelime
Anlamı
Kökü
مُسَوَّمَةً
işaretlenmiş (taşlar)
عِنْدَ
katında
رَبِّكَ
Rabbinin
لِلْمُسْرِفِينَ
haddi aşanlar için

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Öyle taşlar ki Rabbinin katında damgalanmış, haddi aşanlar için.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Öyle taşlar ki, bu aşırı gidip, ölçüyü kaçıranlar için, Rabbinin katında işaretlenmiştir."

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır).

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "Rabbinin indînde, (hakikate ermeleri için verilmiş kuvveleri) israf edenler için işaretlenmiş (taşlar)!"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Rabbinin katında haddi aşanlar için işaretlenmiş (haldeki taşlar).’

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "(Ki bu taşların her biri,) Rabbinin Katında ölçüyü taşıranlar için (herkese ayrı ayrı) işaretlenmiştir."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Ki o taşlar, Rabbinin katında haddi aşanlar için damgalanmışlardır."

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Rabbinin katından aşırı gidenler için belirlenmiş taşlardan.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (32-34) Elciler: «Suclu bir milletin uzerine, Rabbinin katindan isaretli olarak, asiri gidenlere mahsus sert taslar gondermekle gorevlendirildik» dediler.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (33-34) Ki aşırı gidenlerin, ölçüyü kaçıranların üzerine Rabbin yanında işaretlenmiş balçıktan taş yağdıralım diye.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (32-34) (Onlar da:) “Biz, günahkâr bir kavme (Lut kavmine), üzerlerine çamurdan (iyice pişirilmiş/sertleştirilmiş) taş(lar) yağdırmak için gönderildik. (Bu taşlar,) haddi aşanlar için Rabbinin katında damgalanmış (herkes adına ayrı ayrı işaretlenmiş taşlardır)” dediler.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (32-34) Onlar şöyle dediler: "Biz suçlu bir kavme (Lût’un kavmine), üzerlerine çamurdan, pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (Bu taşlar,) aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlardır).

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Efendin tarafından taşkınlar için işaretlenmiş olarak."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  O taşlardan herbirinin haddi aşanlardan kime isabet edeceği Rabbin katında işaretlenmiştir.» dediler.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Rabbinin katında, haddi aşanlar için işaretlenmiş taşlar.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "(Ki bu taşların her biri,) rabbinin katında ölçüyü taşıranlar için (herkese ayrı ayrı) işaretlenmiştir."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Rabbinin katında ölçüyü kaçıranlar için işaretlenmiştir."

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  «ki (bunların her biri) aşırı hareket edenlere haas olmak üzere Rabbin nezdinde nişanlanmış (dır)».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  `(Ki bu taşlar) haddi aşan kimseler için (hangisinin kime isâbet edeceği dahibelirlenerek) Rabbinin katında damgalanmıştır.`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ki; aşırı gidenler için Rabbının katında nişanlanmış.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  "Rabbinin katında belirlenmiş, haddi aşanları cezalandırmak için. "

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Onlar, Rabbinin katında haddi aşanlar için işaretlenmiş olan (taşlardır).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "(Ki bu taşların her biri,) Rabbinin katında ölçüyü taşıranlar için (herkese ayrı ayrı) işaretlenmiştir."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  bu şekilde kendi kişiliklerini harcamış olanlar(a ceza) için Rabbinin katında belirlenmiş olan (darbeler)".

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  kendini harcayanlara, senin Rabbinin katında hedefi belirlenmiş (taşlar).

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  «Müsrifler için Rabbin nezdinde alâmetlendirilmiş olarak o taşlar atılacaktır.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Onlar haddi aşanlar için Rabbinin katında işaretlenmiştir. "

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  (her biri) sınırı/haddi aşanlar için, Rabbinin katında işâretlenmiş!"

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Rabbinin katında, haddi aşanlar için işaretlenmiş taşlar.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (32-34) "Biz" dediler, "Suçlu bir güruhun, haddini aşanların tepelerine, çamurdan pişirilip de Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik."

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Rabbinin katında, haddi aşanlar için işâretlenmiş (taşlar)."

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Rabbinin katında haddi aşanlar için damgalanmış...

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  «(Ki bu taşların her biri,) Rabbinin katında ölçüyü taşıranlar için (herkese ayrı ayrı) işaretlenmiştir.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  "Rabbin katında, sınır tanımazlar için işaretlenmiş taşlar."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  "Marked as from thy Lord for those who trespass beyond bounds."