1. Düşün rüzgarları, tozları sağa sola savuran, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ve (koyu bulutların) yükünü taşıyan, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. yumuşak bir şekilde akıp giden, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ve (hayatın nimetlerini) (Allah’ın) buyruğu altında paylaştıran! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gerçek şu ki, size vaad edilmiş olan kesinlikle doğrudur, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. ve yargılama (Günü) mutlaka gelecektir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Düşün yıldız kümeleri ile dolu gök kubbeyi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Siz (ey insanlar,) neye inanılacağı konusunda derin bir ayrılık içindesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bu konuda (gerçeğe) aykırı görüşleri savunan, (yalnızca) kendini aldatır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onlar yalnızca kendilerini yok ederler, o anlayamadıkları şeyler hakkında zanda bulunanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. aptallıklarıyla cehalete gömülenler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (müstehzi bir şekilde,) "Ne zaman gelecekmiş Hesap Günü?" diye soranlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (O Gün,) onlar ateşle denenecekler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (ve o Gün,) "Bu sınanmayı yaşayın!" (denilecek,) "O kadar ısrarla istediğiniz şey budur işte!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Ama,) Allah’a karşı sorumluluk bilinci duyanlar, kendilerini bahçeler ve pınarlar arasında bulacaklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Rablerinin bağışlayacağı her şeyden istedikleri gibi yararlanarak; (çünkü) onlar geçmişte iyi şeyler yapan (insan)lardı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. gecenin çok az bir kısmında uyurlardı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. bağışlanmak için kalplerinin derinliğinden gelerek yalvarırlardı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ve sahip oldukları her şeyden, (yardım) isteyenlere ve sıkıntı içinde bulunanlara bir pay (ayırırlardı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yeryüzünde içlerinde hiçbir şüphe duymadan inananlar(ın görebileceği, Allah’ın varlığının) işaretleri vardır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. tıpkı kendi kişiliğiniz üzerinde de (O’nun işaretleri bulunduğu) gibi. (Bunları) görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Yeryüzündeki) azığınızın ve (ölümden sonraki hayatınız için) vaad edilen her şeyin (kaynağı) göktedir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. yerin ve göğün Rabbine andolsun ki bu (ölümden sonraki hayat) gerçektir; konuşma (yeteneği)ne sahip olmanız kadar gerçek! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İbrahim’in seçkin konukları ile ilgili kıssayı hiç duydun mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O (semavi elçi)ler İbrahim’e gelip ona selam verdiklerinde, "(Size de) selam olsun!" demişti; (ve kendi kendine,) "Bunlar, yabancı kimseler!" (diye düşünmüştü.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra sessizce evine dönerek semiz bir (kızartılmış) buzağı getirmiş, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ve "Yemez misiniz?" diye önlerine koymuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (İbrahim, misafirlerin yemediklerini görünce,) onlardan endişeye kapıldı; (ama) onlar: "Korkma!" dediler ve derin bilgi ile donatılan bir erkek çocuk (sahibi olacağı) müjdesini verdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bunun üzerine karısı çığlık atarak (misafirlerin) yanına geldi ve (şaşkınlık içinde) yüzüne vurarak feryad etti: "(Benim gibi) kısır bir kocakarıdan mı!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onlar: "Rabbin böyle buyurdu; ve şüphesiz yalnız O’dur hikmet sahibi olan, her şeyi bilen!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (İbrahim,) "Peki" dedi, "(başka) ne görüyorsunuz, ey (semavi) elçiler?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar, "Bak" dediler, "biz günaha batmış bir topluma gönderildik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. ki onlara taş gibi sert ceza darbeleri vuralım, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. bu şekilde kendi kişiliklerini harcamış olanlar(a ceza) için Rabbinin katında belirlenmiş olan (darbeler)". Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ve zaman içinde orada bulunan (bazı) müminleri (Lut’un şehrinden) çıkardık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. çünkü bir (tek) hane dışında orada Bize teslim olan hiç kimse görmedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve böylece (bütün zalimleri bekleyen) şiddetli azaptan korkanlar için orada bir işaret, bir mesaj bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Musa (ile Firavun kıssasın)da da (aynı mesajı verdik; çünkü) Biz o’nu Firavun’a açık bir otorite ile göndermiştik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. o zaman (Firavun) kudretinden (dolayı böbürlenerek) karşı koymuştu ve "(Bu Musa) bir büyücü veya bir delidir!" demişti; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. ve Biz onu ve adamlarını yakalayıp hepsini denize atmıştık, (bütün bu olup bitenler için) suçlanması gereken, (Firavun’dan başkası değildi,) yalnız o idi (tek suçlu). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ve; canlıları yok eden kasırgayı üzerlerine saldığımız ’Ad (kavminin başına gelenlerde) de (aynı mesajı bulursunuz), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (bu kasırga) geçtiği yerde hiçbir şey bırakmadı ve (her şeyi) çürümüş kemiklere benzetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Semud (kavminin kıssasın)da da (aynı mesaj vardır), ki Biz onlara: "Kısa bir süre sefanızı sürün bakalım!" demiştik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (çünkü) Rablerinin buyruğuna baş kaldırmışlardı; bunun üzerine, (ümitsizce) bakınıp dururlarken bir ceza şimşeği onları yakalamıştı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. çünkü yerlerinden kalkacak durumda bile değillerdi ve kendilerini savunamazlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Daha önce Nuh kavmini (de böylece yok etmiştik). Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Evreni (yaratıcı) güc(ümüz) ile inşa eden Biziz; ve şüphesiz Biziz onu istikrarlı bir şekilde genişleten. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Biz yeri genişçe yaydık ve onu pek de güzel düzenledik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve her şeyin karşıtını yarattık, ki (Allah’ın Tek olduğunu) anlayabilesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Böylece, (ey Muhammed, onlara söyle:) "(Sahte ve kötü olan her şeyden) Allah’a sığının! Gerçek şu ki ben, O’nun tarafından görevlendirilmiş açık bir uyarıcıyım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah’ın yanısıra başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın. Şüphesiz ben, O’nun tarafından görevlendirilmiş açık bir uyarıcıyım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte böyle, kendilerinden önce yaşamış olanlara da hangi elçi geldiyse, mutlaka, "(O) bir göz boyayıcı(dır), yahut bir deli!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onlar bu (düşünce tarzı)nı birbirlerine miras olarak mı aktarmışlar? Hayır, onlar azgınca bir küstahlığa kapılmış bir topluluktur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. O halde, onlardan yüz çevir, (bu durumda) senin bir suçun olmaz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. ama yine de (kulak veren herkese) hatırlatmaya devam et! Çünkü bu hatırlatmalar müminlere fayda sağlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ve (onlara söyle!) Görünmez varlıkları ve insanları yalnızca (Beni tanımaları ve) Bana kulluk etmeleri için yarattım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. (Ama dikkat edin,) Ben onlardan ne bir rızık istiyorum ne de Beni gözetip beslemelerini. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. çünkü bizzat Allah bütün rızıkları verendir, her türlü kudretin Sahibidir, baki olandır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Gerçek şu ki, zulüm işleyenler, (geçmişteki) arkadaşları gibi (kötülükten) paylarını alacaklardır. Öyleyse (akibetlerini) çabuklaştırmayı benden istemesinler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Hakikati inkara şartlanmış olanların vay haline; haber verilen Günde (başlarına gelecekler için vay haline onların!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster