1. Kaf. Düşün bu yüce ve özlü Kuran’ı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar içlerinden bir uyarıcının kendilerine gelmesine şaştılar; ve bu hakikat inkarcıları: "Ne tuhaf bir şey bu!" diyorlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Neden (ve nasıl olur da) biz öldükten ve toz toprak haline geldikten sonra (yeniden diriliriz)? Bu, gerçekleşmesi mümkün ve muhtemel olmayan bir dönüştür!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz toprağın onların bedenlerini nasıl çürütüp yok ettiğini iyi biliriz, çünkü katımızda şaşmaz bir sicil vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Buna rağmen onlar, (yeniden dirilmeyi inkar edenler,) ne zaman kendilerine tebliğ edildiyse hakikati yalanladılar; ve şimdi bir şaşkınlık içindeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar tepelerindeki gökyüzüne hiç bakmıyorlar mı? Onu nasıl inşa ettik, güzelleştirdik ve nasıl bütün kusurlardan, eksikliklerden arındırdık? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve yeryüzü ki; Biz onu genişletip yaydık, üzerine sağlam dağlar yerleştirdik ve üstünde her cins güzel bitki yeşerttik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. isteyerek Allah’a yönelen her insana bir basiret ve uyarı vesilesi olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Biz gökten bereketli bir su indiririz ve onunla bahçelerin yeşerip büyümesini sağlarız; ve ekin tarlalarının, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ve salkım salkım meyveleriyle uzun hurma ağaçlarının, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. insanlara tahsis edilmiş rızk olarak; ve bun(lar)la ölü toprağa hayat veririz; işte (insanın) ölümden (sonra) yeniden vücuda gelmesi de böyle (olacak)tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bu (şimdi yeniden dirilmeyi inkar ede)nlerden önce Nuh’un kavmi de bu hakikati yalanladı ve Ress ve Semud halkı da, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ’Ad, Firavun ve Lut’un kardeşleri, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ve (Medyen’in) yemyeşil vadilerinin sakinleri ve Tubbe’ halkı. Onların hepsi elçileri yalanladılar; ve bunun üzerine (onları) uyardığım şey başlarına geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O halde, Biz(im) yoktan var etme ile yorgun düş(tüğümüz nasıl düşün)ülebilir? Hayır, ama bazı insanlar yeni bir yaratma(nın mümkün olduğun)dan (hala) şüphe duymaktalar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gerçek şu ki, insanı yaratan Biziz ve onun iç benliğinin ona ne fısıldadığını Biz biliriz çünkü Biz ona şah damarından daha yakınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Ve böylece,) ne zaman (tabiatında mevcut) iki eğilim, sağdan soldan çatışarak karşı karşıya gelseler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. insanın söylediği her şeyde yanıbaşında mutlaka bir gözetleyici bulunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve (sonra,) ölüm kabusu, kendisiyle beraber (asıl) gerçeği de ortaya koyacaktır -işte bu, (ey insan,) senin her zaman kaçtığın şeydir!- Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ve (yeniden diriliş) suru, (sonunda) üflenecektir. İşte o, bir uyarının gerçek olacağı Gün’dür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Her insan, (kendi geçmiş) iç dürtüleri ve vicdanı ile ortaya çıkacak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (ve ona,) "Sen," (denilecek,) "bu (Hesap Günü)nü umursamıyordun, ama şimdi Biz senin (gözündeki) perdeni kaldırdık, bakışın bugün artık daha keskindir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve onun (kişiliğinin) bir parçası: "Her zaman benimle olan işte budur!" diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Bunun üzerine Allah:) "Atın, atın cehenneme bütün (bu tür) inatçı hakikat düşmanlarını!" diye emredecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Bu (her) hayra engel olanları, günahkar saldırganları (ve insanlar arasında) güvensizlik ve şüphe yayanları, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah’ın yanısıra başka ilahlar edinenleri. O halde atın bunları şiddetli azabın içine!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. İnsanın öteki kişiliği: "Ya Rabbi!" diyecek, "Onun aklını, bilincini kötülüğe bulaştıran ben değilim; (hayır,) ama o (kendi yüzünden) sapıklığa düştü!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Ve) Allah: "Benim önümde çekişmeyin (ey günahkarlar!)" diyecek, "Çünkü Ben sizi (bu Hesap Günü’ne karşı) uyarmıştım, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Benim verdiğim hüküm değişmeyecek; ve Ben kullarıma asla zulmetmem!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O Gün, cehenneme: "Doldun mu?" diye soracağız; o, "(Hayır)" diyecek, "başka yok mu (bana göndereceğin)?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (O Gün) cennet, Allah’a karşı sorumluluk bilinci duyanların görüş sahasına getirilecek ve hiç uzaklaştırılmayacaktır; (ve onlara;) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Size vaad edilen (yer) budur!" (denilecek,) -"Allah’a yönelen ve O’nu her zaman aklında tutanlara (vaad edilen)- Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. insan kavrayışının dışında olduğu halde Rahman’ın ürpertisini duyan ve pişmanlık dolu bir kalp ile (O’na) gelmiş olan (herkese). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bu (cennete) huzur içinde girin; bu, ebedi hayatın başladığı Gündür!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onlar orada arzu ettikleri her şeye sahip olacaklar, ama (bilsinler ki) katımızda daha fazlası da var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bu (gün hakikati inkar ede)nlerden önce -onlardan çok daha güçlü olan- kaç nesli yok ettik ama (her ne zaman azabımız başlarına geldiyse) yeryüzünde gezginler gibi dolaşıp sığınacak bir yer aradılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bunda şüphesiz kalpleri açık olanlar, (yani) uyanık bir zihinle kulak verenler için bir uyarı vardır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. ve Bizim gökleri ve yeri ve aralarındaki her şeyi altı devrede yarattığ(ımızı) ve bizi hiçbir yorgunluğun etkilemedi(ğini bilenler için). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O halde (ey müminler!) Onların söyleyebilecekleri her şeye karşı sabırlı olun ve güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbinizin sınırsız ihtişamını yüceltin ve hamd edin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Geceleri ve her namazın sonunda O’nun şanını yüceltin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ve (ölüm) çağrısında bulunan Allah’ın (sizi) yakından çağıracağı o Güne (daima) kulak verin; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (ve kendi kendinize düşünün) bütün (insanoğlunun) nihai çağrıyı gerçekten duyacağı Gün(ü), (ölümden) hayata dönecekleri Günü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Gerçek şu ki, hayat veren ve ölümü getiren Biziz; her yol, Bizim katımızda menziline varır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar (Allah’ın hükmüne doğru hızla) koşarken yeryüzünün çepeçevre yarılıp parçalanacağı Gün, bu toplanma, Bizim için kolay olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz onların, (o yeniden dirilmeyi inkar edenlerin) ne söylediklerini iyi biliyoruz; ve sen onları hiçbir şekilde (inanmaya) zorlayamazsın. Ama sen yine de Benim uyarımdan korkabileceklere bu Kuran aracılığıyla hatırlatmada bulun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster