1. Düşün Sina Dağı’nı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Düşün (Allah’ın) vahyi(ni), ki işlenmiştir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. açık tomarlar üstüne. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ayakta kalan (ibadet) evi(ni) düşün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Düşün yüksek (göğün) tavanı(nı)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kabaran denizi düşün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gerçek şu ki (ey insanoğlu!) Rabbin tarafından (günahkarlar için) öngörülmüş olan azap, kesinlikle vuku bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ona hiç kimse engel olamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Göklerin (büyük) bir sarsıntı ile sarsılacağı o Gün (bu azap gerçekleşecek), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ve dağların (korkunç) bir hareketle (yerlerinden oynayıp) harekete geçecekler(i Gün). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Vay haline o Gün hakikati yalanlayanların, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (bütün hayatları boyunca) tamamen boş şeylerle oyalanıp duranların; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlar, o Gün (karşı konulamaz bir) darbe ile cehennem ateşine atılacaklar (ve kendilerine denilecek:) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Bu, sizin yalanlamış olduğunuz ateştir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Peki bu, bir yanılsama mıydı yoksa (doğruluğunu) görmek istemediğiniz bir şey mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (İşte şimdi) onu çekin! Ama (ister) sabredin, ister etmeyin, sizin için fark etmez. Siz, yalnızca yapmış olduğunuzun karşılığını görüyorsunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Ama,) Allah’a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar kendilerini (o Gün) bahçelerde ve esenlik içinde bulacaklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rablerinin kendilerine bağışlayacağı şeyler ile mutluluk bulacaklar çünkü Rableri onları yakıcı ateşin azabından koruyacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Ve onlara:) "Yapmış olduklarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyip için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. sıra sıra dizilmiş (mutluluk) sedirlerine uzanarak!" (denilecek.) Ve (cennette) saf ve temiz, güzel gözlü eşler ile onları evlendireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendileri iman eden ve soyları bu imanı sürdürecek olanlara gelince, Biz onları soyları ile bütünleştirecek ve işlerini heder ettirmeyeceğiz (ama, sonuçta) herkes kendi kazandığının hesabını verecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Biz onlara meyveyi ve eti bolca vereceğiz, ne isterlerse hepsini. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ve orada, (cennette), birbirlerine, boş konuşturmayan ve günaha sokmayan kaseler uzatacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve onları (ölümsüz) gençlikler bekleyecek, (sanki) kendi kendilerinin (çocuklarıymış gibi), kabuklarının içinde saklanan inciler gibi (saf ve temiz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve (böylece nimet tattırılanlar,) birbirlerine dönerek (geçmişte yaşadıkları hakkında) sorular soracaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlar, "Bakın" diyecekler, "eskiden, çoluk çocuğumuz arasında yaşadığımız sıralarda, (Allah’ın bizden razı olmadığını düşünerek) korku içindeydik; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ve bu durumdayken Allah bizi lütfuyla inayetlendirdi ve (çaresizliğin) yakıcı fırtınalarının azabından bizi korudu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Şüphesiz biz bundan önce (yalnız) O’na yalvarırdık. (Ve O, bize şimdi gösterdi ki) yalnız O’dur gerçekten iyilik eden ve gerçek rahmet kaynağı!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Öyleyse (ey Muhammed! Bütün insanlara) öğüt ver! Çünkü, Rabbinin rahmetiyle, sen ne bir kahinsin, ne de bir deli. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yoksa onlar: "(O, yalnızca) bir şair(dir); bekleyip görelim zaman ona neler yapacak" mı diyorlar?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. De ki: "(Öyleyse,) ümitle bekleyin! Ben de sizinle birlikte ümitle bekleyeceğim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Akılları mı onlara bu (tavrı takınmaları)nı telkin ediyor, yoksa (bu hal) (sadece) kaba bir küstahlığın eseri midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yoksa onlar: "Bu (mesaj)ı kendisi uydurmuştur!" mu diyorlar? Hayır, tersine, onlar (gerçeği biliyor, ama) inanmak istemiyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ama, (eğer onu basit bir faninin işi olarak görüyorlarsa) ona benzeyen başka bir söylem üretsinler (de görelim!) Söyledikleri doğru mu, değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (Yoksa onlar, Allah’ın varlığını inkar mı ediyorlar?) Kendileri, hiçbir (sebep) olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendi kendilerinin mi yaratıcılarıdırlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (Ve) gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Hayır, ama onlar hiçbir şey hakkında kesin bir inanca sahip değiller! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (Nasıl olabilirler ki?) Rabbinin hazineleri onlarda mı? Onlar mı (kaderden) sorumlular? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa onların (nihai hakikatlere yükselecekleri ve insan kavrayışının ötesindekini) dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse, (onu) dinlemiş olanlardan birisi (bilgisinin) açık bir delilini getirsin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yahut, (eğer Allah’a inanıyorsanız), siz (yalnız) erkek çocuk sahibi olurken O(nun) kız çocuk sahibi (olmayı tercih ettiğine nasıl inanırsınız?) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa (ey Muhammed, senin mesajını reddedenler, seni dinlerlerse) onlardan bir karşılık isteyeceğinden ve kendilerini borç altına sokacağ(ından mı korkuyorlar?) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa, (bütün mevcudatın) gizli gerçekliğinin, (zamanı geldiğinde) yazabilmeleri için kendi kavrayış alanları içine gireceği(ni mi sanıyorlar)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yoksa (seni çelişkilerin) tuzağına mı düşürmek istiyorlar? Ama aslında tuzağa düşenler onlardır, o hakikati inkar edenler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O halde, Allah’tan başka bir tanrıları mı var? Allah, sınırsız şanıyla insanların O’na yakıştırdığı ortaklardan münezzehtir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ama onlar, (hakikati) görmeyi reddedenler, gökyüzünde bir parçanın düşmekte olduğunu görselerdi, (yalnızca) "O, bir bulut yığını(ndan ibaret)tir!" derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Bundan böyle, dehşete kapılacakları (Hesap) Günü ile karşılaşıncaya kadar kendi hallerine bırak onları! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O Gün komplolarının kendilerine hiçbir faydası olmayacak ve hiçbir yardımcı bulamayacaklar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Gerçek şu ki zulüm işlemeye şartlanmış olanları, (öteki dünyadaki korkunç azaptan) daha yakın bir azap beklemektedir ama çoğu bunun farkında değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O halde Rabbinin hükmünü sabırla bekle, çünkü sen gözümüzün önündesin; ve her ne zaman ayağa kalkarsan Rabbinin sınırsız şanını hamd ile yücelt! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gece ve bütün yıldızların çekildiği an O’nun şanını yücelt! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster