1. Düşün yücelerden inen (Allah’ın mesajının) gözler önüne serdiğini! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sizin bu arkadaşınız ne sapmış, ne de aldatılmıştır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ve ne de kendi arzu ve heveslerine göre konuşmaktadır: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. bu (size ilettiği), kendisine indirilen (ilahi) vahiyden başka bir şey değildir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. son derece kudretli birinin ona öğrettiği (bir vahiy): Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (o,) fevkalade bir güçle donatılmış (bir melektir) ki o an geldiğinde kendini gerçek şekli ve hüviyeti ile gösterdi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ufkun en uç noktasında görünerek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ve sonra yaklaşarak yanına geldi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. aralarında iki yay mesafesi kalıncaya kadar, hatta daha da yakınına. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Böylece (Allah), vahyedilmesini uygun gördüğü her şeyi kuluna vahyetmiş oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Kulunun) kalbi gördüğünü yalanlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Peki siz, ne gördüğü konusunda o’nunla tartışmaya mı giriyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve onu bir kez daha gördü, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. en uzak noktadaki sidre ağacının yanında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. vaad edilen bahçenin yakınında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. meçhul bir parlaklığın çevresini sarıp kuşattığı sidre ağacının başında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Dikkat edin,) göz ne kaydı, ne de (başka yöne) çevrildi: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ve o, gerçekten de Rabbinin en muhteşem sembollerinden bir kısmını gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hiç düşündünüz mü (neden taptığınızı) Lat ve ’Uzza’ya? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve (üçlünün) üçüncüsü ve sonuncusu olan Menat(a)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Neden kendiniz için (yalnız) erkek çocuklar (istersiniz de) O’na kız çocuklar (isnad edersiniz?) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bakın, bu kesinlikle haksız bir taksimdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bu (sözde ilahi varlık)lar sizin ve atalarınızın uydurduğu boş isimlerden başka şeyler değildir; (ve) Allah onlara hiçbir yetki vermemiştir. Onlar, (o putlara tapanlar,) sadece zannın ve kuruntuların peşine takılıyorlar; halbuki şimdi onlara Rablerinden bir yol gösterici gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İnsan, her dilediğini elde etme hakkına sahip olduğunu mu sanır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Halbuki hem ötekisi, hem de bu dünya, (yalnız) Allah’a aittir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Çünkü, göklerde ne kadar çok melek olsa da, onların şefaati (hiç kimseye) en ufak bir fayda sağlamayacaktır; meğer ki Allah dilediği ve razı olduğu kimse için (şefaat) izni vermiş olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bakın, (ancak) öteki dünyaya (samimiyetle) inanmayanlar, melekleri dişi varlıklar olarak görürler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ve onların bu konuda hiçbir bilgileri olmadığından yalnızca zannın ardından giderler ama zan, hiçbir zaman gerçeğin yerini tutmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. O halde, Bizi anmaktan uzak duran ve bu dünya hayatından başka bir şeye önem vermeyenlere mani ol, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ki bu onlar için bilinmeye değer tek şeydir. Şüphe yok ki Rabbin, kimin O’nun yolundan saptığını ve kimin O’nun rehberliğine uyduğunu hakkıyla bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’a aittir: O, kötülük yapanlara yaptıklarının karşılığını verecek ve iyilik yapanları da katıksız iyilikle ödüllendirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Büyük günahlardan ve çirkin fiillerden kaçınanlara gelince, onlar arada bir hataya düşseler de (bilsinler ki) Rabbin bağışlamada cömerttir. O, sizi toz topraktan var ederken de, annelerinizin rahminde saklı bulunduğunuzda da sizinle ilgili her bilgiye sahiptir. O halde kendinizi saf ve temiz görmeyin; (çünkü) O, kimin Kendisine karşı sorumluluk bilinci taşıdığını en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Peki, hiç düşündün mü (Bizi hatırlamaktan) uzak duranı (ve bu dünya hayatından başka şeye değer vermeyeni), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. ve (kendi ruhunun temizliği için kendisinden) bu kadar az ve bu kadar gönülsüzce vereni? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O, insan kavrayışının ötesindeki şeyin bilgisine sahip (olduğunu) ve böylece (onu açıkça) görebil(diğini mi iddia ed)iyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa henüz kendisine bildirilmedi mi Musa’ya gelen vahiylerde ne vardı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. ve her türlü güvene layık olan İbrahim’e; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. ve hiç kimse, kimsenin yükünü taşıyacak değildir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. ve insana uğrunda çaba gösterdiği dışında bir şey verilmeyecektir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. ve zamanı geldiğinde kendisine çabası(nın gerçek anlamı) gösterilecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. ve sonra ona tam karşılığı verilecektir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. ve (bütün mevcudatın) başı ve sonu Rabbinin katındadır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (sizi) güldüren ve ağlatan yalnız O’dur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. ölümü getiren ve hayatı bağışlayan yalnız O’dur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. ve O’dur iki cinsi -erkeği ve dişiyi- yaratan, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (sadece) bir sperm damlasından, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. ve O’nun kudretindedir ikinci bir hayatı da var etmek; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. isteklerden arındıran ve mülk sahibi kılan yalnız O’dur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. ve yalnız O’dur en parlak yıldıza destek veren; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. ve O’dur yok eden kadim (kabileler) ’Ad Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. ve Semud’u, hiçbir iz bırakmayacak şekilde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. ve onlardan önce Nuh kavmini -(çünkü,) hepsi de kötülükte çok iştahlı ve çok azgın olmuşlardı- Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. (işte Rabbin onları yok etti,) tıpkı yıkılıp altüst olan öteki şehirleri yok olmaya terk ettiği Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. ve sonra ebediyyen görünmez hale getirdiği (gibi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O halde Rabbinin hangi nimet ve kudretinden (hala) şüphe duyabilirsin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bu, önceki uyarılar gibi bir uyarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Yakın olan şu (Son Saat) daha da yaklaşıyor, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (Ama) onu Allah’tan başka kimse açığa çıkaramaz... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Siz bu haberleri tuhaf mı buluyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ağlayacağınıza gülüyorsunuz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. ve eğlenip duruyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. (Ama artık) Allah’a secde edin ve (yalnız O’na) kulluk yapın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster