1. Son saat yaklaşacak ve ay yarılacak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ama eğer onlar, (Son Saat düşüncesini tamamen reddedenler, onun yaklaştığının) işaretini görselerdi, sırtlarını dönerler ve "(Bu,) hep olagelen bir göz yanılmasıdır!" derlerdi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. çünkü onlar kendi arzu ve heveslerine uyarak bunu yalanlamaya şartlanmışlardır. Ama her şeyin doğruluğu sonunda ortaya çıkacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve bakın, onlara (küstahlıklarını) önleyecek birçok haber gelmiştir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (ve onlara aslında) kapsayıcı hikmet (verilmişti) ama bütün uyarılar boşa gitti(ğinden), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. sen (yine) onlardan uzak dur. Çağrı Sesinin, (insanı) aklın tasavvur edemeyeceği bir şeye çağıracağı Gün, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. onlar kederli gözlerle, (rüzgarın) dağıtıp savurduğu çekirgeler gibi mezarlarından kalkacaklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Çağrı sesine doğru şaşkınlık içinde koşacaklar; (ve şimdi) hakikati inkar edenler: "Bu ne felaket bir Gün’dür!" diye haykıracaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bunlardan, (şimdi yeniden dirilmeyi inkar edenlerden) önce Nuh’un kavmi de O’nu yalanlamıştı; onlar kulumuzu yalanlamışlar ve "O, bir delidir!" demişlerdi (ve bundan dolayı) o kovulup defedilmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bunun üzerine (Nuh,) Rabbine: "Doğrusu ben yenik düştüm, artık Sen gel ve bana yardım et!" şeklinde yalvardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Biz de seller gibi akan bir su ile göğün kapılarını açtık Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ve toprağın pınarlar halinde fışkırmasını sağladık ki sular önceden belirlenmiş bir amaca hizmet etsin Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ama o’nu (sadece) tahtalar ve çivilerden yapılmış o (gemi) ile taşıdık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ve (gemi), gözlerimizin önünde akıp gitti. (Bu,) nankörce reddedilmiş olan o (Nuh) için bir ödüldü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve böyle (yüzen gemi)leri (insana rahmetimizin) ebedi bir işareti kıldık. Öyleyse, yok mudur ondan ders almak isteyen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve uyarılarım gözardı edildiğinde verdiğim azap ne şiddetlidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bu nedenle Biz bu Kuran’ı akılda kolay tutulur kıldık. Öyleyse, yok mudur ondan ders almak isteyen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ad (kavmi de) hakikati yalanlamıştı ve uyarılarım gözardı edildiğinde verdiğim azap ne şiddetliydi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Biz onların üstüne müthiş uğursuz bir günde şiddetli bir kasırga gönderdik, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (bu kasırga,) insanları köklerinden koparılmış hurma kütükleri gibi savurup attı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Zaten uyarılarım gözardı edildiğinde verdiğim azap ne şiddetlidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bu nedenle Biz bu Kuran’ı akılda kolay tutulur kıldık. Öyleyse, yok mudur ondan ders almak isteyen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Semud (kavmi de) bütün uyarılarımızı yalanlamıştı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ve şöyle demişlerdi: "Biz kendi içimizden çıkan bir faniye mi uyacağız? O takdirde biz mutlaka hataya ve ahmaklığa duçar oluruz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Neden içimizden bir tek o’na (ilahi) öğüt ve uyarı indirildi? Hayır, o küstah bir yalancıdan başka bir şey değil!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Allah:) "Onlar yarın kimin küstah ve yalancı olduğunu görecekler!" dedi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Bak (ey Salih,) Biz bu dişi deveyi onlar için bir sınama olsun diye gönderiyoruz; sen onları sadece seyret ve sabırlı ol. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlara (kuyu) sularının aralarında paylaştırılacağını bildir; her birine eşit paylar (şeklinde.)" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ama onlar (en yakın) adamlarını çağırdılar; o (gelir gelmez kötü bir işe) kalkıştı ve (hayvanı) vahşice boğazladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. uyarım gözardı edildiğinde verdiğim azap ne şiddetlidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz onlara (ceza olarak) bir tek darbe vurduk ve bir çiftliğin kurumuş, kırılmış fidanlarına döndüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bu nedenle Biz bu Kuran’ı akılda kolay tutulur kıldık. Öyleyse, yok mudur ondan ders almak isteyen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Lut halkı (da) bütün uyarılar(ımız)ı gözardı etmişti; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onların üzerine de öldürücü bir kasırga saldık ve şafak vakti yalnız Lut’un ailesini kurtardık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. katımızdan bir nimet olarak; işte biz şükredenleri böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Aslında o, Bizim cezalandırma gücümüz konusunda onları uyarmıştı; ama onlar bu uyarılara hep şüpheyle baktılar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve hatta o’ndan misafirlerini (kendilerine) teslim etmesini istediler. Bunun üzerine onları (gerçeği) görmekten yoksun bıraktık. "Uyarılarım gözardı edildiğinde başınıza gelen azabı tadın bakalım!" (diye seslendik.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Nitekim sabahın erken vaktinde (etkileri) kalıcı bir azap onları yakaladı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. "Uyarılarım gözardı edildiğinde başınıza gelen azabı tadın bakalım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bu nedenle, Biz bu Kuran’ı akılda kolay tutulur kıldık. Öyleyse, yok mudur ondan ders almak isteyen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Firavun halkına (da) kesinlikle bu tür uyarılar gelmişti; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar Bizim bütün mesajlarımızı yalanlamışlardı. Bunun üzerine, yalnızca, her şeyin belirleyicisi olan Kudret Sahibinin hesap soracağı şekilde onlara hesap sorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Öyleyse, (şimdi) sizden hakikati inkar edenler diğerlerinden daha mı iyidirler; yoksa (kadim ilahi) hikmet belgelerinde sizin için dokunulmazlık (sözü) mü verildi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa onlar, "Biz yek vücut olmuş bir grubuz, (ve bundan dolayı) üstünlük bizim hakkımız!" mı diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (Ama hakikati inkar edenlerin) ordusu bozguna uğrayacak, arkalarını dönecek (ve kaçacak)lar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Evet! Son Saat, onların kaderleriyle gerçekten buluşacakları andır; ve o Son Saat en korkunç ve en acı (an) olacaktır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. çünkü, günaha batmış olanlar (o zaman, görecekler ki) sapıklıkta ve ahmaklıkta kaybolup gitmişler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yüzükoyun ateşe sürüklenecekleri o Gün (onlara denilecek:) "Cehennem ateşinin dokunuşunu tadın bakalım şimdi!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Bakın, Biz her şeyi gerekli ölçü ve nisbette yarattık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bizim (bir şeyi) takdir etmemiz ve (onun meydana gelmesi) göz kırpması gibi bir anlık bir (fiil)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Nitekim, (geçmişte) sizin gibi toplumları yok ettik. Öyleyse, yok mudur ondan ders almak isteyen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. (Onlar gerçekten suçluydular,) çünkü yaptıkları bütün (kötülükler), (ilahi) hikmetin (kadim) belgelerinde (kendilerine gösterilmiştir); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. ve (insanın yaptığı) her şey, ister küçük isterse büyük olsun, (Allah’ın nezdinde) kaydedilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (Bu nedenle,) Allah’a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar, kendilerini bir bahçeler ve akarsular (cennetin)de bulacaklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. her şeyin belirleyicisi olan Kudret Sahibi’nin huzurunda, (saf) gerçeğin tahtı üzerinde... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster