1. Rahman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu Kuran’ı (insana) öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, insanı yarattı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ona açık ve berrak şekilde düşünmeyi ve konuşmayı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş ve ay (O’nun buyruğu doğrultusunda) kendileri için belirlenen yörüngelerde akarlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. yıldızlar ve ağaçlar (O’nun önünde) yere kapanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve O, gökleri yükseltti ve (her şey için) bir ölçü koydu Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ki (siz, ey insanlar,) asla (doğruluk ve haklılık) ölçüsünden şaşmayasınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Öyleyse (yaptıklarınızı) adaletle tartın ve ölçüyü eksik tutmayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O, yeri, bütün canlı varlıklar için genişletip yaymıştır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. üzerinde meyveler ve salkım salkım hurma ağaçlarıyla Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ve filizlenip dal veren tohumları ve hoş kokulu bitkileriyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, insanı çömlek gibi pişmiş çamurdan yarattı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. halbuki görünmez varlıkları garip bir ateş alevinden yaratmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (O,) gündoğumunun en uzak iki noktasının ve günbatımının en uzak iki noktasının Rabbi(dir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O, birbirlerine kavuşup karışabilmeleri için iki büyük su kütlesini serbest bırakmıştır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (ama) aralarında aşamayacakları bir engel var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bu (su kütle)lerinin ikisinden büyüklü küçüklü inciler çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve (hareket halindeki) dağlar gibi denizler üzerinde yüzüp giden kocaman gemiler O’nundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Peki, öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde ve yerde var olan her şey yok olup gitmeye mahkumdur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ama kudret ve ihtişam sahibi olan Rabbinizin Zatı sonsuza dek kalıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Göklerde ve yerdeki bütün mevcudat O(nun kanunları)na tabidir: (ve) O, her gün kendini bambaşka (şaşkınlık verici) bir yolla ifade eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (Bir gün) sizden hesap soracağız, siz ey günah yüklü çift! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bu durumda, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Siz ey görünmez varlıklar(ın) ve insanlar(ın şerlileriy)le bir arada yaşayanlar! Eğer göklerin ve yerin ötelerine geçebileceğinizi (düşünüyorsanız), haydi geçin! (Ama) onların ötesine geçemezsiniz, (Allah’tan) bir yardım olmazsa! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bir ateş alevi ve duman üzerinize salınacak ve hiçbir yardım görmeyeceksiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bu durumda, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gök parça parça yarıldığı ve (yanık) yağ gibi kızıllaştığı zaman: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O Gün ne insana ne de görünmez varlığa günahları hakkında bir şey sorulmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Bütün günahkarlar işaretlerinden tanınacak ve alınları ile ayaklarından yakalanacaklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte bu, günahkarların (şimdi) yalanladıkları cehennemdir: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. onlar, cehennem ile (kendi) yakıcı ümitsizlikleri arasında gidip gelecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rablerinin huzuruna korku içinde çıkanlar için iki (cennet) bahçe(si hazırlanmıştır.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Öyleyse, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Türlü türlü harika renkler (ile bezenmiş iki bahçe). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Öyleyse, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bu iki (bahçenin her birin)de iki çeşme akacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İkisinde de her meyveden iki cins bulunacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (İşte böyle bir cennette, kutsananlar) atlastan dokunmuş halılara uzanarak (hayat sürecekler); ve bu iki bahçenin meyvesi kolayca erişebilecekleri yerde bulunacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Öyleyse, Rabbinizin hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bu (bahçe)lerde, ne insanın ne de görünmez bir varlığın daha önce hiç dokunmadığı yumuşak bakışlı eşler bulunacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Öyleyse, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İncilerin ve yakutların (güzelliği) gibi (muhteşem güzellikler vaad edildiği zaman,) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey olabilir mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Ve o ikisinin yanında (başka) iki bahçe daha olacak; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. o halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Yemyeşil iki (bahçe). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Bu iki (bahçe)nin (her birinde) iki kaynak fışkıracak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Onların ikisinde de (çeşit çeşit meyveler), hurmalar ve narlar olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ve bu (bahçeler)de (her)şeyin en muhteşemi ve en güzeli bulunacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. (Kutsananlar, orada, harika) çadırlarda saf ve çekingen, yumuşak huylu eşleri (ile birlikte yaşayacaklar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Daha önce ne bir insanın ne de görünmez varlığın dokunmadığı (eşler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. (Onlar, böyle bir cennette) yeşil çimenler ve harikulade güzellikte halılar üzerinde uzanarak (hayat sürecekler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. O halde, hangi nimet ve kudretini inkar edebilirsiniz Rabbinizin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. İhtişam sahibi ve kerim Rabbinin ismi ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster