رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ
Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.
Kelime
Anlamı
Kökü
رَبُّ
Rabbidir
الْمَشْرِقَيْنِ
iki doğunun
وَرَبُّ
ve Rabbidir
الْمَغْرِبَيْنِ
iki batının

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Rabbidir iki doğunun ve Rabbidir iki batının.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  O, mevsimlere göre yer değiştiren, doğu noktalarının da batı noktalarının da Rabbidir O.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (O,) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İki doğuş yerinin (dünya ve ölüm ötesi yaşam boyutu) Rabbidir ve iki batış yerinin (dünya ve kabir âlemi) Rabbidir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  O (Rahmân), hem (güneşin yaz ve kış) iki doğuş yerinin, hem iki batış yerinin, (bütün cihetlerin hâkimi ve) Rabbidir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  O, iki doğunun ve iki batının sahibidir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  O, iki dogunun Rabbidir, iki batinin Rabbidir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  O, iki doğunun da Rabbıdır, iki batının da Rabbıdır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (O,) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  İki doğunun ve iki batının Rabbi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  (O) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  O iki doğunun da Rabbidir, iki batının da.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  O, iki doğunun da rabbidir, iki batının da rabbidir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  O, hem iki doğunun Rabbi’dir, hem de iki batının Rabbi’dir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  O, hem iki doğunun Rabbi, hem iki batının Rabbidir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (O, yaz ve kış için farklı farklı olan) iki doğunun Rabbi ve iki batının Rabbidir!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  O; hem iki doğunun Rabbı, hem de iki batının Rabbıdır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  (Allah) İki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  O, iki doğunun ve iki batının (insanlara göre doğu ve batının ve de cinlere göre doğu ve batının) Rabbidir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (O,) gündoğumunun en uzak iki noktasının ve günbatımının en uzak iki noktasının Rabbi(dir).

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbi:

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  İki maşrıkın Rabbi ve iki mağribin Rabbidir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  O, hem iki doğunun Rabbi, hem de iki batının Rabbidir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  O, iki DOĞUNUN ve iki batının Rabbidir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  O iki doğunun da Rabbidir, iki batının da.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  O hem iki doğunun, hem iki batının Rabbidir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  İki doğunun ve iki batının Rabbidir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İki doğunun Rabbi de O’dur, iki batının Rabbi de.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  (He is) Lord of the two Easts and Lord of the two Wests: