1. (1-2) Kur’ânı O çok esirgeyici (Allah) öğretdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Kur’ânı O çok esirgeyici (Allah) öğretdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. insanı O yaratdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ona beyânı O ta’lîm etdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş de, ay da hisabladır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sakı olmayan nebat da, ağaç da (Ona) secde ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gök (e gelince:) Onu da (Allah) yükseltdi. Bir de mîzânı koydu, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Tartıda haksızlık etmeyin, ve teraziyi adaletle doğrultun, tartılanı eksik yapmayın diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Tartıda haksızlık etmeyin, ve teraziyi adaletle doğrultun, tartılanı eksik yapmayın diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yer (e gelince:) Onu da bütün mahlûkaaı (ın fâidesi) için alçaltdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ki onda (türlü) meyve (ler), domurcuklu hurma ağaç (lar) ı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Samanlı tane (ler), hoş kokulu nebat (lar) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O halde (ey ins-ü cin) Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, insanı bardak gibi (çınlayan) kupkuru bir balçıkdan yaratdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cânnı da yalın bir ateşden yaratdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O halde Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O, hem iki doğunun Rabbi, hem iki batının Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O halde Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Suyu acı ve tatlı) iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermişdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Böyle iken) aralarında yekdiğerine tecâvüz etmiye mâni birperde vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O halde Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O iki (deniz) den (büyük ve küçük) inci ve mercan çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizde uzun dağlar gibi yükselen gemiler de Onun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (yer) üzerinde bulunan her canlı fânidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Ancak) azamet ve ikram saahibi olan Rabbinin zâti baakıy kalacakdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Böyle iken Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Göklerde ve yerde kim (ve ne) varsa Ondan ister, O, hergün bir işdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O halde Rabbinin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ey ins ve cin ileride siz (in nisabınızı görmiy) e yöneleceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey cin ve insan cemâat (ler) i, göklerin ve yerin bucaklarından geç (ib de ilâhî kazaadan selâmete er) miye gücünüz, yetiyorsa —ki (Allahın bahşedeceği) bir kudretle olmadıkça asla geçemezsiniz— haydi geçin (kurtulun)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O halde Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Üzerinize ateşden (dumansız) bir yalınla (kara) bir duman salıverilecek, öyle ki birbirinizi kurtaramayacak, yardımlaşamayacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şîmdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Artık gök yarılıb da kırmızı sahtiyan gibi bir gül olduğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabileceksiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte o gün ne insana, ne cinne günâhı sorulmayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Günahkârlar sîmâlariyle tanılacak da perçemlerinden ve ayaklarından tutulacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte bu, o günahkârların yalan saydıkları cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar bununla kaynar su arasında (bocalayıb) dolaşacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rabbinin huzuurunda durmakdan korkan kimseler için iki cennet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O halde Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (Bu cennetler) çeşid çeşid ağaçlar (la doludur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bu iki (cennet) de akar iki kaynak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bu iki (cennet) de her meyveden çifte çifte (nevi) ler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yaları sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hepsi de, astarları atlasdan olan döşemelere yaslanarak (nimetlenirler). Her iki cennetden devşirilen meyve (ler, ehl-i cennete) yakındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Oralarda gözünü yalınız zevcelerine hasretmiş (öyle dilber) ler vardır ki bunlardan evvel ne bir insan, ne bir cin asla kendilerine dokunmamışdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Sanki onlar (birer) yaakutdur, mercandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. iyiliğin mükâfatı iyilikden başka mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. (O) ki (cennet) den başka iki cennet daha vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. (Bu cennetler) koyu yeşil (renkde) dirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İçlerinde (suları) durmayıb fışkıran iki pınar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İçlerinde her nev’i meyveler, hurma ve nar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Çadırlar içinde ehl-i perde huurîler yardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Bunlara onlardan evvel ne bir insan, ne bir cin dokunmamışdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. (Zevceleri) yeşil yasdıklara ve güzel döşemelere yaslanarak (ni’merlenirler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalan sayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Azamet, saltanat ve ikram saahibi Rabbinin adı ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster